Návštěva kostela

Dne 1. 10. 2019 jsme s dětmi z celé školky navštívili místní Kostel sv. Mikuláše v obci Vacov. Kostel je nově zrekonstruovaný a opravený. Nejdříve jsme si s dětmi kostel prohlédli z venku a poté nám paní kostelnice odemkla a my jsme měli možnost nahlédnout dovnitř. Vše nám ukázala a povyprávěla jak o kostele, tak o mších, které se zde konají. Děti se v kostele chovaly ukázněně a ptaly se na různé otázky, které je zajímaly. Nejvíce všechny zaujaly varhany a také dřevěný růženec, který dětem paní kostelnice přinesla ukázat. Návštěva kostela se všem moc líbila.