TV pro prvňáky

V pátek 22. 11. 2019 si prvňáčci užili dvě hodiny Tělesné výchovy v režii jejich starších kamarádů z 5. třídy.

Hodinu zahájili společnou rozcvičkou, při které měl každý páťák na starosti svého prvňáčka.

Poté si páťáci připravili nejrůznější stanoviště, na kterých prvňáčky seznámili s prvky tělesné průpravy, ale také s nejrůznějším tělocvičným nářadím – kladina, kruhy, tyč na šplh, ale také běhací žebřík, práci se stuhou i střelbu na koš.

Oběma třídám se společný tělocvik líbil a hned si naplánovali společnou jarní hodinu atletiky.