Tvořivé dílny

V minulých čtrnácti dnech se žáci celého prvního stupně vydali do Strakonic na Tvořivé vánoční dílny, které pro ně připravili zaměstnanci Muzea středního Pootaví. Žáci si vyzkoušeli zajímavou techniku zdobení vánočních ozdob – foukání barev do baněk. Kromě toho také navštívili prostory Černé kuchyně na Strakonickém hradě, kde se dozvěděli něco o adventních tradicích a prohlédli si výstavu stromečků, které zdobili žáci základních a mateřských škol ze Strakonic a přilehlého okolí.

Doprava do Strakonic i program v Muzeu byl pro všechny žáky zdarma. Vše bylo hrazeno z dotačního projektu „Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ Vacov“, který je ve škole realizován.