Uzavření školy

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu jsme povinni od středy 11. 3. 2020 uzavřít základní školu. Uzavření provozu je platné do odvolání. V tuto chvíli tedy není znám termín, kdy budeme moci školu opět otevřít. Situaci budeme sledovat, podstatné informace budeme uveřejňovat na webových stránkách školy případně formou zprávy přes aplikaci Školaonline. Obědy ve školní jídelně jsou odhlášené všem žákům automaticky – není třeba jednotlivě odhlašovat. V rámci opatření není možné zajistit ani náhradní provoz školní družiny, ani zájmové kroužky.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. V případě potřeby bude potvrzení vydáváno ve středu 11. 3. a ve čtvrtek 12. 3. od 8:00 – 12:00 v kanceláři ředitele školy. Více informací o nároku na ošetřovné: Stanovisko ČSSZ k situaci.

Mateřské školy se nařízení vlády netýká. Provoz MŠ zůstává zachován. V rámci opatření žádáme rodiče dětí z MŠ, aby zvážili nutnost pobytu dítěte v MŠ. Zároveň upozorňujeme rodiče dětí z MŠ, že do mateřské školy patří pouze zdravé děti. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví mají paní učitelky právo odmítnout převzetí dítěte v případě, že má i drobné příznaky nemoci. V případě, kdy se u dítěte MŠ objeví příznaky v průběhu dne, bude toto dítě okamžitě izolováno od kolektivu, budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří mají povinnost si své dítě neprodleně vyzvednout.

POZOR ZMĚNA: ZUŠ Vimperk také ruší provoz od středy 11. 3. 2020 až do odvolání.

Tento týden nebude ZŠ Vacov zajišťovat žádným způsobem náhradní výuku. V pondělí 16. 3. 2020 bude na stránkách školy a v aplikaci Školaonline připraveno zadání domácí přípravy pro žáky. Chceme tímto způsobem zajistit alespoň drobné opakování a procvičování učiva.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Josef Mráz, ředitel školy