Zápis do 1. třídy – aktualizace

Vážení rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis do první třídy. Na základě nařízení ministra školství bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí v období od 1. do 28. 4. 2020.

Podklady pro zápis jste obdrželi při besedě k zápisu nebo ve školce. Také si je můžete stáhnout níže v elektronické podobě. Zákonní zástupci, kteří již podklady odevzdali ve školce, nemusí nic vyplňovat. Po zaregistrování žádosti Vám pošleme potvrzení registrace na kontakt uvedený v žádosti. Rozhodnutí o přijetí/odkladu bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na těchto www stránkách v květnu.

Podklady k zápisu

Podklady vyplňte, podepište a doručte do školy jedním z následujících způsobů.

Způsob doručení podkladů

  • osobně do schránky u vchodových dveří školy
  • poštou na adresu: ZŠ Vacov, Miřetice 38, 384 86
  • emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na: reditel@zsvacov.cz (NE scan ručně podepsané žádosti)
  • do datové schránky školy: p8pmisk
  • osobně předat ve škole – z důvodu ochrany zdraví jen ve výjimečných případech v předem domluveném termínu (reditel@zsvacov.cz)

Žádost o odklad

V rámci zkvalitnění našich služeb nabízíme také elektronickou verzi přihlášky. Tu můžete vyplnit pohodlně přímo ve webovém prohlížeči u svého počítače. Po vyplnění je důležité přihlášku vytisknout, podepsat a doručit ji k nám jedním z výše uvedených způsobů. Odkaz pro vstup do elektronické verze přihlášky.

V případě dotazů nás kontaktujte nejlépe na email: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz