Desatero pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

v příloze naleznete materiál “ Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Dokument obsahuje přehled základních dovedností, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy. Doporučení pro rodiče: využijte následující čas k tomu, aby děti zdokonalovaly především své řečové dovednosti – čtěte pohádky, vyprávějte si, procvičujte správnou výslovnost.

Desatero pro rodiče