3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Kopáčiková
Asistent pedagoga: Lucie Švihelová

Do 3. třídy dochází celkem 27 žáků, 15 chlapců a 12 dívek.