Informace pro rodiče

Nový školní rok jsme úspěšně zahájili. Veškeré informace k organizaci a provozu MŠ Vám poskytnou paní učitelky přímo ve třídách při předání nebo vyzvedávání dětí.

Rodiče nově přijatých dětí bych chtěl požádat o registraci do školní pokladny. Informace ke školní pokladně Vám předají také paní učitelky. Informace jsou také dostupné na těchto stránkách: pod odkazem ŠKOLNÍ POKLADNA najdete videonávod k registraci a krátké představení aplikace školní pokladna. Pokud by byl s aplikací nějaký problém, nebojte se obrátit na pana Vilánka (skolka@zsvacov nebo tel 739 015 332)

Školné ve výši 330 Kč bude strháváno v aplikaci školní pokladna vždy kolem 10. dne v měsíci. První platba za září bude tedy stržena mezi 10. a 15. 9. 2021.