Ceník

Základní škola
Oběd – 1. stupeň 24 Kč
Oběd – 2. stupeň 27 Kč
Oběd – žáci starší 15 let 30 Kč
Mateřská škola
Přesnídávka 9 Kč
Oběd 19 Kč
Svačina 9 Kč
Oběd pro žáky s odkladem (7 let) 21 Kč
Oběd pro cizí strávníky 68 Kč (od 1. 9. 2019 )
  • Oběd pro cizí strávníky je možné objednat u vedoucí školní jídelny, nebo u pana Pšeničky, který zajišťuje rozvoz obědů.
  • Kapacita školní jídelny je omezená, proto se může stát, že nebude možné nové cizí strávníky přijmout.