Ceník

Základní škola
Oběd – 1. stupeň 23 Kč
Oběd – 2. stupeň 26 Kč
Oběd – žáci starší 15 let 28 Kč
Mateřská škola
Přesnídávka 8 Kč
Oběd 18 Kč
Svačina 8 Kč
Oběd pro žáky s odkladem (7 let) 20 Kč
Oběd pro cizí strávníky 65 Kč (od 1. 2. 2018 )
  • Oběd pro cizí strávníky je možné objednat u vedoucí školní jídelny, nebo u pana Pšeničky, který zajišťuje rozvoz obědů.
  • Kapacita školní jídelny je omezená, proto se může stát, že nebude možné nové cizí strávníky přijmout.