Provozní zaměstnanci jídelny

Naděžda Podařilová vedoucí jídelny
Marie Šoulová vedoucí kuchařka ZŠ
Dana Bedlivá kuchařka
Petra Rejšková kuchařka
Věra Čtvrtníková vedoucí kuchařka MŠ
Lenka Bošková kuchařka MŠ