Videozáznamy z generálky na vánoční besídku.

Sboráček

Druhá třída

První třída

Třetí třída

Čtvrtá a pátá třída

Devátá třída

Šestá třída

Sedmá třída

Osmá třída

Pěvecký sbor