5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Roučková

Do 5. třídy dochází celkem 16 žáků, á chlapců a 8 dívek.