Dokumenty školy

Školní řád – aktualizace 2019

školní řád
Školní řád Zš a mš Vacov


Školní vzdělávací program – aktualizace 2018

Vytištěný školní vzdělávací program je k dispozici ve škole.

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program
Příloha č.1 ŠVP
Školní vzdělávací program


učební plán 1. stupeň

Učební plán pro 1. stupeň


učební plán 2. stupeň

Učební plán pro 2. stupeň


Pravidla vstupu do budovy ZŠ Vacov

Pravidla vstupu do budovy ZŠ Vacov