Úřední deska

Školní řád – aktualizace 2019

Školní řád si můžete přečíst v novém okně. Stačí kliknout na obrázek. Pokud si ho budete chtít uložit na svůj počítač, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a dát „uložit jako“. Soubor se uloží ve formátu PDF.

školní řád
Školní řád Zš a mš Vacov


Školní vzdělávací program – aktualizace 2018

Školní vzdělávací program si můžete přečíst v novém okně. Stačí kliknout na obrázek. Pokud si ho budete chtít uložit na svůj počítač, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a dát „uložit jako“. Soubor se uloží ve formátu PDF.

Vytištěný školní vzdělávací program je k nahlédnutí k dispozici v kanceláři ředitele školy nebo ve sborovnách.

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program
Příloha č.1 ŠVP
Školní vzdělávací program


učební plán 1. stupeň

Učební plán pro 1. stupeň

učební plán 2. stupeň

Učební plán pro 2. stupeň


Pravidla vstupu do budovy ZŠ Vacov

Pravidla vstupu do budovy ZŠ Vacov


Výroční zpráva

Výroční zpráva


Hodnocení MŠ

Hodnocení MŠ


ICT plán školy

ICT plán školy


Minimální preventivní program

Minimální preventivní program


Plán EVVO

Minimální preventivní program