Podzimní okénko do 1. třídy

Dobrý den, rádi bychom Vás pozvali k nahlédnutí do naší 1. třídy a ukázali Vám něco málo z toho, co jsme podnikli v podzimních měsících.Seznámili jsme se školním prostředím, vytvořili jsme si několik třídních pravidel, které jsme potvrdili otiskem naší dlaně a vyrobili společné sluníčko. Toto sluníčko nás bude po celý rok hřát a sledovat, zda se nám všechna pravidla daří plnit poctivě.

Po krátkém rozkoukání jsme rychle vklouzli do výuky a už máme zvládnuto spoustu písmenek a většina z nás umí přečíst krátký text. Každým dnem se jen a jen zdokonalujeme. Máme tu i tak šikovné děti, které si začaly vytvářet své vlastní knížky.

V matematice krokujeme, bloudíme po Zoo, stavíme krychlové stavby, skládáme čtverce do prapodivných deček, počítáme v součtových trojúhelnících atd. Velmi nás to baví. Samozřejmě pomocí těchto přirozených situací se dostáváme k hlavním matematickým zákonitostem.

Během těchto dní jsme se zapojili do výtvarné soutěže „Čestický brambor“. Také jsme uskutečnili výlet do Písku na hudební pohádku „Péťa a vlk“ a navštívili jsme interaktivní výstavu Mraveniště, kde jsme se na chvíli proměnili v malé mravence.

Doufám, že se Vám naše dvě krátká videa zalíbí a vtáhnou Vás na chvíli mezi nás.

Za všechny prvňáčky
třídní učitelka Kateřina Kaskounová