4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dana Kohoutová

Do 4. třídy dochází celkem 17 žáků, 9 chlapců a 8 dívek.