Cesta není hřiště

Na začátku školního roku 2013/2014 obdržela naše škola grant Jihočeského kraje. Jihočeský kraj grantem podporuje širokou účast dětí škol regionu na výuce na dětských dopravních hřištích.


Děti patří mezi skupinu nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. V rámci našeho dvoudenního projektu „Cesta není hřiště“ navštívily děti z I. stupně dopravní hřiště v Prachaticích, kde pod vedením zkušeného lektora p. Chuma nejdříve zopakovaly dopravní značky, vybavení cyklisty a pravidla bezpečné jízdy. Po teoretické části si všichni vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti.

Ve škole si děti při druhém projektovém dni prošly čtyři stanoviště. V tělocvičně se dozvěděly, jak správně poskytnout první pomoc. Na připravených dopravních situacích poznávaly, kdo nerespektuje pravidla silničního provozu a tím ohrožuje sebe i ostatní. Při procházce naší obcí zjišťovaly, jak dodržují pravidla řidiči, cyklisté a chodci. Na interaktivní tabuli procvičovaly rizika silniční dopravy.

Děti si hravou formou rozvíjely teoretické vědomosti, praktické znalosti a hlavně správné chování při pohybu na našich komunikacích. Poděkování patří Besipu za poskytnuté materiály, mladým zdravotníkům Ivaně z 9. třídy, Natálii a Martinovi z 8. třídy za ukázky poskytování první pomoci a hlavně Jihočeskému kraji za poskytnutý grant, který jsme při realizaci využili.