Dokumenty ŠD

Formuláře k zápisu do školní družiny při ZŠ a MŠ Vacov

ZÁPISNÍ LÍSTEK
zápisní lístek družiny
INFORMACE PRO RODIČE
zápisní lístek družiny
DOTAZNÍK PRO RODIČE
zápisní lístek družiny
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
zápisní lístek družiny

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ a MŠ Vacov

Ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Vacově stanoví Vnitřní řád školní družiny, který určuje především režim školní družiny. Je závazný pro vychovatelku a přihlášené děti, pro rodiče má informativní charakter.

Řád školní družiny:
řád družiny