Výchovný poradce a metodik prevence

Ve funkci výchovného poradce a metodika prevence pracuje ve škole paní učitelka Jarmila Štouralová.

Konzultační hodiny jsou každé pondělí a středu od 8:15 do 8:45. Po předchozí dohodě může být i jiný termín.