Výlet předškoláků

Děti ze třídy předškoláků poznávaly po celý rok na mnoha vycházkách nejbližší okolí Vacova. Přírodu si užíváme skoro každý den, proto jsme náš výlet společně s dětmi tentokrát naplánovali do města.

Výlet se uskutečnil v úterý 23. května. Ráno se všichni plni očekávání sešli na autobusovém nádraží ve Vacově. Čekal nás první zážitek, cesta linkovým autobusem do Strakonic. Maminky nám zamávaly na rozloučenou, autobus se rozjel a vezl nás za spoustou zážitků. Z autobusu děti pozorovaly známé vesnice, rybník i pole. Zanedlouho už jsme přejížděli most přes řeku Volyňku, železniční přejezd a Strakonice byly na dohled. Vystoupili jsme na nádraží, a protože nám už trochu vyhládlo, posvačili jsme něco z dobrot, co nám připravila paní kuchařka ve školce.

Další naše kroky vedly ke strakonickému hradu do Muzea středního Pootaví. Děti zajímalo vše od pravěku po současnost. Prohlédly si staré vykopávky – lidskou kostru, nádobí a pravěké šperky. Další expozice představovala školu z předminulého století, následovalo loutkové divadélko, stará světnička, výstava hudebních nástrojů, kterým samozřejmě ve Strakonicích kralují dudy a dudáci. Poté všichni statečně zdolali výstup po úzkém schodišti na věž zvanou Rumpál, aby se nahoře pokochali výhledem na město i k našim šumavským kopcům. Po návratu z věže nás ještě čekala prohlídka motocyklů, zbraní, papírenských sít, fezů a čepic. To vše se ve Strakonicích donedávna vyrábělo.

Po prohlídce hradu a muzea, usazení v parčíku na lavičkách, jsme si pochutnali na další dobrotě od paní kuchařky – na vynikajícím řízku.

Lávka přes řeku Otavu nás dovedla na Podskalí. Děti si tady užívaly prolézačky a hezké okolí řeky.

Sladká tečka v podobě zmrzliny v cukrárně samozřejmě nesměla chybět. Pak už jsme museli svižným krokem zpět na nádraží. Odpolední autobus nás dovezl zpět do Vacova, kde už čekaly maminky a tatínkové, aby si vyzvedli spokojené a trochu unavené výletníky. Počasí nám přálo, a že trochu bolely nohy z velkého chození, nikomu nevadilo.

Na závěr musíme vyslovit dětem velikou pochvalu za vzorné a slušné chování v autobuse i na celém výletě.

D. Čtvrtníková a T. Kovářová