7. třída

Učivo 7. třídy je zpracováno v systému MOODLE. Jednotlivé kurzy jsou otevírány postupně tak, jak probíhá výuka v právě probíhajícím pololetí. Přístup je možný pod heslem, které se dozvíte při vyučování.

výuka IKT 7. třída – MS Word