8. třída

Učivo 8. třídy je zpracováno v systému MOODLE. Jednotlivé kurzy jsou otevírány postupně tak, jak probíhá výuka v právě probíhajícím pololetí. Přístup je možný pod heslem, které se dozvíte při vyučování.

výuka IKT 8. třída – I. pololetí

výuka IKT 8. třída – II. pololetí