6. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jana Krbková

Asistentka pedagoga: Mgr. Veronika Krtoušová

Do 6. třídy dochází celkem 17 žáků, 11 chlapců a 6 dívek.