7. třída

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kůlová

Do 7. třídy dochází celkem 16 žáků, 8 chlapců a 8 dívek.