8. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Špejzlová

Do 8. třídy dochází celkem 8 žáků, 5 chlapců a 3 dívky.