9. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Fridrichová

Asistentka pedagoga: Helena Hanzalová

Do 9. třídy dochází celkem 10 žáků, všichni chlapci.