1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Štěpánková

Do 1. třídy dochází celkem 14 žáků, 8 chlapců a 6 dívek.