2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kaskounová

Do 2. třídy dochází celkem 22 žáků, 13 chlapců a 9 dívek.