Odpadnutí výuky

Dne 27. 9. 2018 odpadá odpolední vyučování z důvodu školení pedagogických pracovníků školy. V tento den nebude fungovat družina (pouze do 13:00). Děkujeme za pochopení.

První školní den

Informační schůzka pro rodiče prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče žáků první třídy se koná ve středu 5. 9. 2018 od 15:30.

Informační schůzka pro rodiče MŠ

Ve čtvrtek 6. září 2018 proběhne v mateřské škole INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

 • v 16.00 hodin, v 1. patře
 • program: platba MŠ, stravování, školní řád, omlouvání dětí a další podstatné informace

Organizace prvního týdne

V pondělí 3. 9. 2018 proběhne od 8:00 zahájení školního roku. Žáci prvního stupně budou končit v 9:00. Žáci druhého stupně budou končit v 9:30. Provoz družiny a školní jídelny bude pro žáky zahájen od úterý 4. 9. V pondělí bude vedoucí školní jídelny a vychovatelky školní družiny k dispozici pro podávání přihlášek a řešení organizačních záležitostí se zákonnými zástupci žáků.
Od úterý 4. 9. bude výuku realizována podle platného rozvrhu.

Provoz školní družiny

Jelikož vláda odložila reformu financování regionálního školství, zůstává provoz školní družiny v následujícím školním roce nezměněn. Ranní družina bude otevřena od 7:00 do 7:40, odpoledne bude družina v provozu od 11:35 do 16:20 (v pátek 16:15).

Závěr školního roku

Výlet Praha

7. června navštívila 7., 8. a 9. třída Prahu. Nejdříve jsme zavítali na výstavu Mumie světa. Výstavu jsme prošli s elektronickým průvodcem. Pro někoho zajímavé a pro někoho byla zase zajímavější káva, kterou jsme si vychutnali v prostorách výstaviště. Poté jsme se zajeli podívat na letiště. S průvodcem jsme projeli skoro celé letiště, dostali jsme se do bezprostřední blízkosti letadel. Zažili jsme legraci nejen u letecké kontroly, ale i s panem průvodcem. Celkově se nám výlet líbil a moc jsme si ho užili.

Rychtářová Z., Hadravová D. – 7. tř.

Ševčík A. – autor fotek

Soutěž ve sběru papíru

V pondělí 25. června jsme díky Vám poslali do sběrných surovin 9. 133 kg papíru :-). Za přinesený papír děkujeme. Vítězná 9. třída jede za odměnu do bazénu, ostatní si pochutnají na slíbené zmrzlině. A jak to dopadlo?

 1. místo 9. třída
 2. místo 3. třída
 3. místo 8. třída
 4. místo 4. třída
 5. místo 6. třída
 6. místo 5. třída
 7. místo 1. třída
 8. místo 7. třída
 9. místo 2. třída

Výlet Tábor

Žáci 4., 5. a 6. navštívili historické město Tábor. Nejprve se vydali procházkou do Housova mlýna, kde pro ně byl připraven program, který byl zaměřen na období husitských válek.

Na venkovním prostranství si mohli žáci vyzkoušet hod sekyrou na cíl, nechat se natáhnout na skřipec, razit mince, na pohyblivém sudu projet dráhou s dřevcem nebo absolvovat výcvik boje s mečem.

Ve vnitřních prostorách se zúčastnili představení, kde jim byl vtipnou formou představen život Jana Husa, Jana Žižky i obyčejného husitského bojovníka a jeho zbraně. Po celou dobu byli žáci aktivně zapojování do samotného představení.

Na závěr husitských oslav byl odpálen katapult.

Po návratu k autobusu přes Holečkovy sady kolem Košínského potoka se přesunuli do obce Větrovy, kde navštívili místní ZOO. Součástí návštěvy bylo komentované krmení Daňků Skvrnitých, Jelenů Evropských a dvou medvědích bratrů Baribal.

Všichni si to moc užili.

Foto – Eliška Rojíková

Vydávání vysvědčení

Vydávání vysvědčení probíhá v pátek 29. 6. 2018 mezi 8:00 a 9:00 hodin. V případě, že žák není přítomen ve škole v den vydávání vysvědčení, bude vysvědčení uloženo v dokumentaci žáka. Zákonný zástupce si může vyzvednout vysvědčení ve škole v termínu od 2. do 13. 7 od 8:00 do 14:00 v ředitelně, případně v kanceláři vedoucí školní jídelny. Po 13. 7. 2018 je nutné pro vyzvednutí vysvědčení kontaktovat vedení školy.

Organizace posledního týdne

Poslední týden od pondělí 25. června do pátku 29. června již nebude probíhat výuka dle rozvrhu. Třídní učitelé budou se svými žáky. První a druhá třída bude mít výuku do 11:35 (4 vyučovací hodiny). Všechny ostatní třídy budou končit ve 12:30 (5 vyučovacích hodin).

V pátek bude od 8:00 probíhat ocenění úspěšných žáků školy a rozloučením s deváťáky. Poté se bude ve třídách předávat vysvědčení. Předpokládaný odchod žáků domů je kolem 9:00. Školní jídelna je poslední den normálně v provozu. Žáci mají oběd přihlášen. Obědy budou vydávány po 9:00. Pokud někdo nemá zájem oběd odebrat, je možnost oběd odhlásit pomocí aplikace strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny.

Družina má běžný provoz od skončení vyučování do 16:20, jen poslední školní den do 12:00.

Akademie ZŠ

Akademie II. stupně ZŠ, která měla proběhnout společně s představením divadelní hry dramatického kroužku, byla bez náhrady zrušena z důvodu zdravotní indispozice jednoho z hlavních protagonistů. Děkujeme za pochopení

Úspěch Daníka Klase

Na začátku května se Daník Klas ze 3. třídy zúčastnil výtvarné soutěže dětí a mládeže se zrakovým postižením v rámci 58. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež – Zlín 2018. Pod vedením asistentky Lucie Švihelové vytvořil na téma „Moje fantastické zvíře“ plastického draka, který dostal jméno „Šmak“. Z 200 došlých prací se dostal Daník mezi deset nejlepších, konkrétní pořadí se neurčuje. Daníkovi i Lucce velikáááááááá gratulace:-).

Sběr papíru v pondělí 25. června

SBĚR PAPÍRU – PONDĚLÍ 25. června!!!!!

Soutěží 1. – 9. TŘÍDA.

Vítězná třída pojede do bazénu v Sušici!

Pravidla soutěže:

 1. Do školy přivezete papír svázaný – noviny, časopisy, letáky……. Max. velikost jednoho balíku je „bedna od banánů“ z důvodu snadné manipulace. Vybíráme od 7 hodin u školy. Prosím o dodržení velikosti svázaného papíru. 
 2. Za vybírání a vážení papíru zodpovídá 9. třída. Nebojte se, každá třída si bude hlídat její poctivost.
 3. Zvážíme papír, který přinese Vaše třída, a vydělíme počtem žáků. Dostaneme číslo (počet kg papíru na jednoho žáka), které rozhodne o vítězi!!!!!
 4. Třídy, které budou na 2. – 9. místě, půjdou na zmrzlinu.

Dotazy zodpoví P. Kopáčiková