DISTANČNÍ VÝUKA – 6. TŘÍDA – 30. 11 – 4. 12. 2020

Pro žáky 6. třídy jsou připraveny materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí.

Materiály pro distanční výuku

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ:

  • Pondělí – 8:00 NJ, 9:55 M
  • Úterý – 8:00 PŘ, 8:55 ČJ
  • Středa – 8:00 M, 9:55 AJ
  • Čtvrtek – 8:00 IKT, 8:55 AJ, 9:55 ČJ
  • Pátek – 8:55 ČJ

PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020 – aktualizace

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. třídy a rotačním způsobem ostatních tříd druhého stupně. V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 7. a 8. třídy. Žáci 6. třídy zůstávají na distanční výuce. Následující týden od 7. 12. nastoupí žáci 6. třídy a distanční výuku budou mít žáci 7. a 8. třídy.

Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.

Pro žáky prvního stupně bude škola otevřena od 7:00. Žáci prvního stupně vstupují do školy hlavním vchodem, z šatny odcházejí rovnou do své kmenové třídy. Odpolední družina je z organizačních důvodů zajištěna pouze pro žáky 1., 2. a 3. třídy.

Pro žáky II. stupně je škola otevřena od 7:30. Žáci druhého stupně vstupují do školy spodním vchodem u tělocvičny, z šatny odcházejí rovnou do své kmenové třídy. Odpoledne opouští žáci školu již hlavním vchodem.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Výuka TV bude částečně realizována pobytem venku a částečně nahrazena jiným předmětem. Výuka HV bude probíhat bez zpěvu. Drobné změny v rozvrhu jsou již ve Školaonline.

Obědy ve školní jídelně budou žákům v prezenční výuce (kteří běžně docházejí na oběd) automaticky přihlášeny. Žáci na distanční výuce mohou oběd vyzvednout v jídlonosiči mezi 10:30 – 11:00.

Zadání distanční výuky pro žáky 6. třídy bude opět dostupné na www stránkách školy od nedělního večera. Rozvrh videokonferenci pro 6. třídu od pondělí 30. 11. do pátku 4. 12.:

  • Pondělí – 8:00 NJ, 9:55 M
  • Úterý – 8:00 PŘ, 8:55 ČJ
  • Středa – 8:00 M, 9:55 AJ
  • Čtvrtek – 8:00 IKT, 8:55 AJ, 9:55 ČJ
  • Pátek – 8:55 ČJ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Z DŮVODU TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ BUDE PANÍ UČITELKA ŠPEJZLOVÁ K DISPOZICI AŽ OD 17:30. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 17:00 do 17:30 proběhnou „třídní schůzky II. stupně“ formou videokonference. Vyučující z II. stupně ZŠ budou k dispozici ve svých videomístnostech, rodiče se mohou připojovat přes odkazy na stránkách školy. Jelikož se ve videomístnosti může řešit prospěch žáka, není možné, aby byli připojeno rodiče různých žáků. Pokud bude videomístnost obsazena jedním rodičem, ostatní rodiče nemusí být do místnosti učitelem vpuštěni. Jakmile se místo v místnosti uvolní, učitelé vpustí dalšího volajícího. Proto je někdy třeba vytrvat a v případě nezdaru zkusit na učitele „zaťukat“ znovu. Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzka pro rodiče žáků 4. třídy proběhne ve čtvrtek 26. 11. 2020 formou videokonference. 1. termín od 13:00 hodin nebo 2. termín od 16:30 hodin.

DISTANČNÍ VÝUKA 23. – 27. 11. 2020

Pro žáky 3. – 9. třídy jsou připraveny materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí.

Ve středu 25. 11. 2020 se od 17:00 koná informační schůzka prostřednictvím videokonference pro žáky a rodiče 9. třídy na téma přijímací řízení na střední školy. Informační schůzka proběhne ve videomístnosti paní učitelky Krbkové.

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 17:00 do 17:30 proběhnou „třídní schůzky“ formou videokonference. Vyučující z II. stupně ZŠ budou k dispozici ve svých videomístnostech, rodiče se mohou připojovat přes odkazy na stránkách školy.

NP
Materiály pro distanční výuku

UZAVŘENÍ MŠ DO 27. 11. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu nákazy několika zaměstnanců MŠ a z důvodu karantény několika dalších nejsme schopni zabezpečit provoz MŠ v příštím týdnu. MŠ Vacov bude z organizačních důvodů uzavřena do pátku 27. 11. 2020. Provoz bude obnoven 30. 11. 2020. Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že v MŠ Vacov byla potvrzena nákaza COVID 19 u dalšího zaměstnance. V současné chvíli čekáme na výsledky testů zaměstnanců MŠ. Zítra budeme řešit, zda zvládneme zabezpečit provoz MŠ v příštím týdnu nebo zda bude provoz obnoven až od 30. 11. 2020. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ MŠ DO 20. 11. 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že v MŠ Vacov byla potvrzena nákaza COVID 19 u jednoho zaměstnance. Na doporučení hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem jsme se rozhodli uzavřít MŠ zatím do pátku 20. 11. 2020. Žákům, kteří přišli dne 10. 11. s pozitivní osobou do rizikového kontaktu byla do 20. 11. 2020 nařízena karanténa. Zákonné zástupce těchto žáků budeme ještě dnes informovat.

Jelikož mají příznaky nemoci i někteří další zaměstnanci MŠ, může se stát, že uzavření MŠ bude prodlouženo. Z důvodu uzavření MŠ je možné žádat o ošetřovné. POZOR ZMĚNA:Včera jsme uvedli, že ředitel školy vydává potvrzení k žádosti o ošetřovné. Podle čerstvých informací z ČSSZ k žádosti není potřeba potvrzení o uzavření školy. Pro uplatnění nároku na ošetřovné předává rodič po ukončení kalendářního měsíce svému zaměstnavateli následující žádost:

ČSSZ – Žádost o ošetřovné
Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné

Změna organizace výuky od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází k následujícím změnám v organizaci výuky ZŠ Vacov:

Pro žáky 1. a 2. třídy je obnovena prezenční výuka včetně provozu školní jídelny a školní družiny. Obědy ve školní jídelně byly všem žákům přihlášeny, případné odhlášení je nutné řešit pomocí aplikace strava.cz nebo s vedoucí školní jídelny. Ráno bude škola otevřena od 7:00, odpolední družina bude končit v 16:00. Podrobnější informace k nástupu do školy budou zasílat v průběhu pondělí třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. třídy pokračují v distanční formě výuky. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí jsou zveřejněny níže. Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

NP
Materiály pro distanční výuku

Uzavření MŠ

Z důvodu podezření na výskyt nákazy COVID 19 bude v pondělí 16. 11. 2020 preventivně uzavřena MŠ Vacov. V případě potvrzení nákazy se budeme řídit nařízením hygienické stanice. O tom, zda bude školka otevřena ve středu 18. 11. budeme informovat na wwww stránkách školy. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Videokonference s vedením školy

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 11. 11. 2020 od 15:00 do 16:00 pořádáme videokonferenci s vedením školy. Jsme Vám k dispozici pro Vaše dotazy a připomínky. Odkaz pro vstup do videokonference bude uveřejněn před začátkem na www stránkách školy.

DISTANČNÍ VÝUKA – 9. – 13. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

připravili jsme pro Vás rozvrh videokonferencí na týden 9. – 13. 11. 2020. V úterý 10. 11. 2020 nejde ve Vacově i v okolí elektrický proud, proto jsme na tento den videovýuku vynechali. Zadání distanční výuky najdete v následujícím rozcestníku. Děkujeme za spolupráci.

NP

Změna – 1. třída

Páteční výuka V 1. třídě musela být z organizačních důvodů zrušena. Děkujeme za pochopení.

Bezproudí

V úterý 10. 11. 2020 nepůjde ve škole celý den elektrický proud. V tento den nebude vařit školní jídelna a nebudou se konat videokonference.

Děkujeme za pochopení.

DISTANČNÍ VÝUKA – 2. – 6. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Připravili jsme pro Vás rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden 2. – 6. 11. 2020. Při plánování videokonferencí jsme se snažili vyhnout tomu, aby v jeden okamžik měli videokonferenci 2 sourozenci. Víme o tom, že v pondělí 2. 11. a v pátek 6. 11. 2020 nejde v některých částech Vacova elektrický proud. Některé videokonference jsme kvůli tomu zrušili, některé jsme se rozhodli zachovat. Počítáme ale s tím, že účast na pondělních videokonferencích bude nižší. Děkujeme za spolupráci.

NP

Žádost o ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení připravila nový formulář žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. K žádosti není potřeba potvrzení o uzavření školy. Pro uplatnění nároku na ošetřovné předává rodič po ukončení kalendářního měsíce svému zaměstnavateli následující žádost:

ČSSZ – Žádost o ošetřovné
Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné