Přijímací řízení MŠ

Finále Zdravé 5

Zhruba před měsícem a půl jsme vás informovali o kuchařské soutěži Zdravá 5, které se zúčastnily čtyři týmy z naší školy. Měli jsme obrovské štěstí – z 350 přihlášených družstev se jeden z našich soutěžních týmů (ve složení Jiří Hruška, Patrik Oržechovskij, Sebastián Pála) probojoval mezi 25 nejlepších.

Tuto sobotu 25. 5. 2019 jsme vyrazili na velké finále do Zemědělského muzea v Praze. Zde se všech 25 týmů z pěti kategorií (MŠ, 1. – 2. třída, 3. – 5. třída, 2. stupeň a dětské domovy) utkalo o vítězství. I když už nám štěstí tolik nepřálo, kluci byli skvělí a vydali ze sebe to nejlepší. První finále část spočívala v samotném vaření. Každý tým měl 15 minut na přípravu pěti porcí vybraného jídla. Podmínkou bylo, že pokrm musel být ze studené kuchyně a musel obsahovat alespoň jednu bylinku. Druhá část spočívala ve vyplnění vědomostního kvízu. Otázky se týkaly zdravé výživy.

Kluci si celý den velmi užili. Celou soutěž provázel doprovodný program. Plnili nejrůznější soutěžní úkoly, za které získali drobné dárky.

Exkurze do Sladovny v Písku

Ve středu 22. května 2019 vyrazil autobus plný natěšených dětí do Sladovny v Písku. Sladovna, kde se dříve vyráběl slad, patří již několik let dětem.

Prohlédli jsme si dvě interaktivní expozice „Mraveniště“ a „Laboratoř“. Děti se dozvěděly zajímavosti o životě mravenců, o rozdílech ve fungování mravenčích a lidských společenství a užily si v obřím dřevěném labyrintu tunelů, schovávaček a mostů.

Expozice „Laboratoř“ dětem umožnila hravou formou objevovat, rozvíjet fantazii a vzdělávat se. Každý s nadšením využil tento netradiční prostor, aby si mohl vytvořit svůj hravý svět.

Na zpáteční cestě k autobusu jsme se zastavili na nábřeží Portyč u řeky Otavy, kde jsme si prohlédli sochy z písku v Písku.

Domů jsme se všichni vraceli s novými zážitky.

Exkurze – Teplárna Strakonice

Ve středu 22. 5. navštívili v rámci projektu Výuka mimo školu žáci 5. třídy se čtyřmi žáky 7. a 9. třídy Teplárnu ve Strakonicích.

Během exkurze jsme viděli celý proces přeměny uhlí v páru a elektřinu. Na začátku nás ing. Jan Filip seznámil s historií vzniku teplárny ve Strakonicích. Poté jsme se prošli po vlečce, kudy se přiváží uhlí vlakovými soupravami. Zajímavostí byla i ohřívárna na vlaky, která se využívá v zimě k tomu, aby se rozmrazilo zmrzlé uhlí ve vagonech, které se dříve muselo z vagónů dolovat ručně.

Kolem skládky uhlí a systému odsíření jsme přešli na tzv. Chemičárnu, kde dochází ke kontrole a úpravě vody.

Poté jsme se dostali do samotného provozu. Viděli jsme různé druhy kotlů, násyp uhlí do kotlů, turbíny, generátory a mnoho dalšího.

Velkým zážitkem byla návštěva tří „velínů“ – středisek, kde se počítačově řídí a hlídá celý proces. Tyto místnosti byli zajímavé zejména pro chlapce, jelikož schémata na monitorech spíše připomínala zajímavou počítačovou hru.

Celá exkurze byla završena výstupem do pátého patra po drátěných schodech a nádhernou vyhlídkou z otevřené plošiny.

Zvířata v naší mateřské škole

V úterý 30. dubna 2019 k nám do školky přijeli psovodi Policie ČR z Volar. Policisté předvedli velmi zajímavou ukázku ze cvičení psů, z výcviku na zastavení cizího pachatele a z výcviku psa při hledání drog. Viděli jsme tři psy: čtyřměsíčního, dvouletého a šestiletého německého ovčáka. I přes velkou zimu se nám program moc líbil. Děti ho s napětím vydržely sledovat až do konce.

V pondělí 6. května 2019 došlo na zahradě MŠ k úplnému pozdvižení. Čekalo nás setkání s DRAVCI. Pan Vondruška se svým kolegou je přivezli na ukázku až z Českých Budějovic. Viděli jsme sovu pálenou, orla skalního, výra velkého a nakonec krkavce, který není dravec, ale patří mezi pěvce. A prý je ze všech ptáků ten nejinteligentnější. Přistávací dráhu pro dravce a krkavce si vy-zkoušely i naše paní učitelky. Po prvotním strachu to byl zážitek pro všechny strany. Děti byly nad-šené a venkovní program si, i přes nepřízeň počasí, užily.

  
Fotogalerie z dalších akcí MŠ:
  

Oznámení rodičům MŠ

Vážení rodiče, provoz v MŠ Vacov bude po dohodě se zřizovatelem v období letních prázdnin přerušen na 6 týdnů.

Konec provozu: 12. 7. 2019

Začátek provozu: 26. 8. 2019

Za ZŠ a MŠ Vacov – ředitel školy
Josef Mráz v.r.

McDonald‘s Cup

Dne 14. 5. se ve Vimperku konalo fotbalové klání McDonald‘s Cup. Každoročně se soutěže účastní nejlepší školní fotbalová družstva. Z Vacova byli vybráni malí fotbalisté z druhé a třetí třídy. Většina z nich fotbal aktivně hraje, a tak se ve velké konkurenci 7 týmů rozhodně neztratili. Z druhé třídy nás reprezentoval Šimon Žižka, Jan Pešl a Dominik Zelenka. Ze třetí třídy Matyáš Voják, Lucie Vinterová, Jan Prokůpek, Vojtěch Šašek, Jiří Hruška a Sebastian Pála. Přímo na hřišti děti podporoval pan Stanislav Macholda, trenér vacovského fotbalu, kterému patří velké díky za pomoc při organizaci a za vedení hráčů na hřišti. Ačkoliv nám počasí moc nepřálo, děti zabojovaly a umístily se na krásném třetím místě.

Velký dík patří také vimperským organizátorům akce a fotbalu ZDAR!

Atletika Zdíkov

Rozhodnutí o přijetí

Velikonoce na prvním stupni

Ve dnech 15. – 17. 4. slavil celý první stupeň Velikonoce. V pondělí si žáci vyráběli nejrůznější výrobky spojené s jarem a Velikonoci. Mezi tím si chodili vyzkoušet svá představení do obecního sálu.

Úterý se neslo v duchu velké nervozity. Dopoledne proběhla veřejná generálka besídky pod názvem – Vítáme jaro. Na vystoupení se přišli podívat žáci druhého stupně, ale i spousta rodičů a prarodičů. Večer vše vygradovalo samotnou besídkou. Všichni se moc snažili, předvedli nejrůznější tanečky, písničky, scénky apod.

Ve středu za námi přijela Mgr. Irena Novotná, která děti seznámila s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi našich předků a jejich vývojem. Děti si vyzkoušely nejrůznější nástroje, naučily se nové koledy, písničky a vše zakončily zpěvem s dudami.

Celé třídenní snažení bylo završeno „Velikonočním rautem aneb vejce 100x jinak.“ Každá třída měla za úkol připravit nějaké vaječné pohoštění. Všechny dobroty posléze vystavit na stůl. Každý si mohl ochutnat, na co měl chuť.

Spolupráce s NP a CHKO Šumava Den Země + Ukliďme svět, ukliďme Česko

Od druhého pololetí se naše škola stala partnerskou školou NP a CHKO Šumava. Začali jsme spolupracovat s informačním střediskem a střediskem environmentální výchovy v Kašperských Horách.

V březnu proběhly ve škole výukové programy – naši prvňáčci si 5. března užili „Hlasy šumavské přírody“, druháčci program „Už troubějí“. O tři dny později poznali „Tajemství bobří řeky“ třeťáci a čtvrťáci. Páťáky zaujala výroba papíru a děti ze školní družiny si vybraly program “ Šumavská nej… a Papír“.

Ve středu 24. dubna jsme oslavili společně Den Země. Děti si v přírodě užívaly zábavu na stanovištích, která si pro ně připravili pracovníci parku, na téma „Ptačí rok v NP Šumava“. Zároveň jsme se zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhala na celém území České republiky. Uklidili jsme okolí školy, posbírali, co do přírody nepatří. A že toho nebylo málo:-(!!!

Velikonoční projektový den

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 11. a 12. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 23 žáků. Celé dva dny se nesly ve velmi příjemném a pohodovém duchu. Při příchodu do školy čekaly na děti tři pohádkové postavy, které je provedly přes chodbu plnou soutěží a her. Ve třídě je pak uvítaly paní učitelky z 1. stupně ZŠ a jejich paní učitelky z MŠ.

Zdravá 5 – hlasujte pro nás

Čtyři týmy žáků z 1. stupně se zúčastnily kuchařské soutěže Zdravá 5. Chtěli bychom Vás poprosit o podpoření jejich snahy hlasováním na Zdrava5.cz. Z jedné emailové adresy můžete hlasovat opakovaně (1x za 24 hodin). Všem děkujeme za podporu

TURNAJ TŘÍ ŠKOL VE HŘE KIN-BALL

V úterý 16. 4. 2019 se v tělocvičně ZŠ Vacov odehrál čtvrtý ročník turnaje žáků druhého stupně ZŠ Vacov, ZŠ Zdíkov a ZŠ Stachy ve hře Kin-ball. Celý turnaj se dohromady skládal ze tří miniturnajů – uskutečnily se zápasy v kategoriích dívky, chlapci a mix. Na základě výsledků jednotlivých kategorií je každoročně určen celkový vítěz turnaje. Předchozí tři ročníky zvítězila vždy ZŠ Zdíkov.

V letošním ročníku vyhrálo domácí družstvo kategorii dívek. V kategorii chlapců zvítězila ZŠ Zdíkov před domácími borci. Vše se rozhodlo v kategorii MIX. Tuto kategorii ovládlo domácí družstvo a díky tomuto vítězství se poprvé v historii stalo vítězem turnaje. V celkovém pořadí skončila na druhém místě ZŠ Zdíkov a na třetím ZŠ Stachy.