Poděkování sponzorům MŠ Vacov

Děkujeme všem sponzorům, kteří mysleli na naši mateřskou školu. Panu Ing. Petru Holubovi a zástupci firmy U+M servis s.r.o. panu Ing. Matějovi Houdkovi za rozšíření „vozového parku“ traktorů na zahradu MŠ. Paní Ing. Veronice Šťastné a ateliéru „Šťastná fotografie“ za fotografie pro „Předškoláky“. Manželům Paterovým za poskytnutí prostoru na vyvěšení tabla „Předškoláků“. Pekárně NoVy Vacov za poskytnutí pohoštění na Jarní besídku mateřské školy a finanční příspěvek na vánoční nadílku pro děti. Firmě STTEN s.r.o., Nespice za poskytnutí finančního daru na vánoční nadílku. A nakonec všem rodičům a přátelům školy, kteří nám přispěli materiálními dary pro potřeby naší školy.

Velice si toho vážíme.

Bc. Tereza Kovářová, vedoucí učitelka MŠ Vacov

Jsme v pořádku v Legolandu:-)

pozvanka

Všem ve Vacově posíláme hezký pozdrav z Legolandu.

Kolotoč 9. třídy

pozvanka

Pasování na čtenáře

V úterý 28. května byli prvňáčci na obecním úřadu slavnostně pasováni na čtenáře. Paní knihovnice přivítala pohádkového ministra pro strašidla, spisovatele Hynka Klimka, který přijel děti pasovat.

Prvňáčci si pro všechny zúčastněné připravili básničku a zahráli na housle a flétnu. Po úvodním vystoupení jsme přečetli příběh o kohoutkovi a poté následovalo pasování. Na závěr se děti podepsaly do pamětní knihy. Odměnou za jejich celoroční píli byla krásná kniha „Pohádky Divotvorné hory Javorník“ od pana spisovatele Klimka, odznak a průkazka čtenáře.

Nakonec se všichni přesunuli do knihovny, kde si mohli půjčit svoji první knihu.

Děkujeme paní knihovnici Valtové za přípravu této slavnostní chvíle a našim mladým čtenářům přejeme mnoho krásných chvilek strávených nad stránkami knih.

Sběr papíru – pátek 21. června

SBĚR PAPÍRU – pátek 21. června!!!!!

Soutěží 1. – 9. třída.

Vítěznou třídu čeká odměna:-).

Pravidla soutěže:

  1. Do školy přivezte prosím papír svázaný – noviny, časopisy, letáky……. Max. velikost jednoho balíku je „bedna od banánů“ z důvodu snadné manipulace. Vybíráme od 7 hodin u školy. Prosím o dodržení velikosti svázaného papíru. 
  2. Za vybírání a vážení papíru zodpovídá 9. třída. Nebojte se, každá třída si bude hlídat její poctivost.
  3. Zvážíme papír, který přinese Vaše třída, a vydělíme počtem žáků. Dostaneme číslo (počet kg papíru na jednoho žáka), které rozhodne o vítězi!!!!!
  4. Třídy, které budou na 2. – 9. místě, půjdou na zmrzlinu.

Dotazy zodpoví P. Kopáčiková

Výlet 2., 3. a 5. třídy

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se druhá, třetí a pátá třída vydala na výpravu do zážitkového parku Zeměráj u Kovářova.

Nejprve nás paní průvodkyně uvedla do svatyně, kterou využívali naši předkové v 16. století. Poté nás odvedla za dvěma domorodými ženami, které nám představily život ve vesnici z této doby. Prohlédli jsme si rozložení vesnice, jednotlivá obydlí a i nejrůznější řemesla, která museli lidé dříve vykonávat.

Následně jsme se přesunuli na Stezku bez bot. Stezka, které byla dlouhá cca 1 km, vedla lesem a loukou okolo areálu. Na její trase jsme si masírovali chodidla nejrůznějšími přírodními materiály (kamínky, šišky, dřevo, klády s kůrou i bez, písek, apod.) a plnili různé úkoly. Prohlídku areálu jsme zakončili v bludišti a na hřišti Hrejkov, které je tvořeno malými domky.

Naše další putování pokračovalo na hrad Zvíkov, kde na nás čekal parník, který nás vyvezl na prohlídku přírody z Orlíku. Zhruba v polovině cesty se k nám připojili nezvaní a velmi obávaní obyvatelé tamních vod v podobě dvou pirátů. Naštěstí vše dobře dopadlo. Za to, že jsme jim pomohli získat poklad od kapitána lodi, se s námi o svůj lup podělili.

Den řemesel

V pátek 31. 5. jsme spolu se sedmou třídou navštívili akci Den řemesel, kterou pořádá SŠ Nerudova Vimperk. Na uvítanou nám hostitelé nabídli perníčky ve tvaru mašinek, poukázky na nápoj a zákusek do kavárny. Poté jsme se byli podívat na jednotlivé obory, kde jsme si mohli vyzkoušet např. zatloukání hřebíků, svařování, nebo moderování zpráv. V tělocvičně se asi všem líbilo nejvíce, jelikož jsme si tam mohli zahrát ping pong, florbal a taky si vyzkoušet virtuální realitu. Nakonec jsme si dali výborný zákusek a limonádu ve školní kavárně. Naši školní zahradu ve Vacově zdobí hmyzí hotel, který nám vyrobili a darovali studenti této školy.

Zapsala: D. Hadravová a Z. Rychtářová

EXKURZE DO AMÁLINA ÚDOLÍ

22. 5. 2019 se naše parta zlatokopů vydala na dobrodružnou cestu do Amálina údolí. Ráno jsme nastoupili do autobusu ve Vacově a s drobnou přestávkou a přestupní stanicí na Staších dojeli do Kašperských Hor.

Dobře naladění, napapaní a s vidinou zlatého úlovku jsme se vydali na cestu. Prošli jsme Kašperskými Horami, mírným klesáním jsme scházeli do Amálina údolí až přímo k cíli naší cesty a to ke Zlatému potoku.

Po hledání toho správného místa k rýžování, jsme konečně mohli zkusit naše zlatokopecké schopnosti. Začalo samotné rýžování…..ty rozzářené dětské oči po nalezení zlatého zrna ve svém sítku, to byl nezapomenutelný zážitek. Každý si odnesl zlatou památku ze svého rýžování a s pocitem zadostiučinění jsme sice již neklesali, ale stoupali zpátky do Kašperských Hor.

Také naše zastávka do informačního centra v Kašperských Horách byla prima a náramně jsme si to užili – například v liščí noře : ).

Čekání na autobus, který nás odvezl zpátky do Vacova, jsme si zkrátili nanukovou dobrotou.

No a nakonec celého tohoto dobrodružství čekala na zlatokopy zasloužená sladká odměna v podobě zlaté mince.

Nové foto MŠ

  

Besídka ke dni otců

druzina plan

Přijímací řízení MŠ

Finále Zdravé 5

Zhruba před měsícem a půl jsme vás informovali o kuchařské soutěži Zdravá 5, které se zúčastnily čtyři týmy z naší školy. Měli jsme obrovské štěstí – z 350 přihlášených družstev se jeden z našich soutěžních týmů (ve složení Jiří Hruška, Patrik Oržechovskij, Sebastián Pála) probojoval mezi 25 nejlepších.

Tuto sobotu 25. 5. 2019 jsme vyrazili na velké finále do Zemědělského muzea v Praze. Zde se všech 25 týmů z pěti kategorií (MŠ, 1. – 2. třída, 3. – 5. třída, 2. stupeň a dětské domovy) utkalo o vítězství. I když už nám štěstí tolik nepřálo, kluci byli skvělí a vydali ze sebe to nejlepší. První finále část spočívala v samotném vaření. Každý tým měl 15 minut na přípravu pěti porcí vybraného jídla. Podmínkou bylo, že pokrm musel být ze studené kuchyně a musel obsahovat alespoň jednu bylinku. Druhá část spočívala ve vyplnění vědomostního kvízu. Otázky se týkaly zdravé výživy.

Kluci si celý den velmi užili. Celou soutěž provázel doprovodný program. Plnili nejrůznější soutěžní úkoly, za které získali drobné dárky.

Exkurze do Sladovny v Písku

Ve středu 22. května 2019 vyrazil autobus plný natěšených dětí do Sladovny v Písku. Sladovna, kde se dříve vyráběl slad, patří již několik let dětem.

Prohlédli jsme si dvě interaktivní expozice „Mraveniště“ a „Laboratoř“. Děti se dozvěděly zajímavosti o životě mravenců, o rozdílech ve fungování mravenčích a lidských společenství a užily si v obřím dřevěném labyrintu tunelů, schovávaček a mostů.

Expozice „Laboratoř“ dětem umožnila hravou formou objevovat, rozvíjet fantazii a vzdělávat se. Každý s nadšením využil tento netradiční prostor, aby si mohl vytvořit svůj hravý svět.

Na zpáteční cestě k autobusu jsme se zastavili na nábřeží Portyč u řeky Otavy, kde jsme si prohlédli sochy z písku v Písku.

Domů jsme se všichni vraceli s novými zážitky.

Exkurze – Teplárna Strakonice

Ve středu 22. 5. navštívili v rámci projektu Výuka mimo školu žáci 5. třídy se čtyřmi žáky 7. a 9. třídy Teplárnu ve Strakonicích.

Během exkurze jsme viděli celý proces přeměny uhlí v páru a elektřinu. Na začátku nás ing. Jan Filip seznámil s historií vzniku teplárny ve Strakonicích. Poté jsme se prošli po vlečce, kudy se přiváží uhlí vlakovými soupravami. Zajímavostí byla i ohřívárna na vlaky, která se využívá v zimě k tomu, aby se rozmrazilo zmrzlé uhlí ve vagonech, které se dříve muselo z vagónů dolovat ručně.

Kolem skládky uhlí a systému odsíření jsme přešli na tzv. Chemičárnu, kde dochází ke kontrole a úpravě vody.

Poté jsme se dostali do samotného provozu. Viděli jsme různé druhy kotlů, násyp uhlí do kotlů, turbíny, generátory a mnoho dalšího.

Velkým zážitkem byla návštěva tří „velínů“ – středisek, kde se počítačově řídí a hlídá celý proces. Tyto místnosti byli zajímavé zejména pro chlapce, jelikož schémata na monitorech spíše připomínala zajímavou počítačovou hru.

Celá exkurze byla završena výstupem do pátého patra po drátěných schodech a nádhernou vyhlídkou z otevřené plošiny.

Zvířata v naší mateřské škole

V úterý 30. dubna 2019 k nám do školky přijeli psovodi Policie ČR z Volar. Policisté předvedli velmi zajímavou ukázku ze cvičení psů, z výcviku na zastavení cizího pachatele a z výcviku psa při hledání drog. Viděli jsme tři psy: čtyřměsíčního, dvouletého a šestiletého německého ovčáka. I přes velkou zimu se nám program moc líbil. Děti ho s napětím vydržely sledovat až do konce.

V pondělí 6. května 2019 došlo na zahradě MŠ k úplnému pozdvižení. Čekalo nás setkání s DRAVCI. Pan Vondruška se svým kolegou je přivezli na ukázku až z Českých Budějovic. Viděli jsme sovu pálenou, orla skalního, výra velkého a nakonec krkavce, který není dravec, ale patří mezi pěvce. A prý je ze všech ptáků ten nejinteligentnější. Přistávací dráhu pro dravce a krkavce si vy-zkoušely i naše paní učitelky. Po prvotním strachu to byl zážitek pro všechny strany. Děti byly nad-šené a venkovní program si, i přes nepřízeň počasí, užily.

  
Fotogalerie z dalších akcí MŠ: