Zápisový lístek – informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým prodlužuje termín pro předání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělávání. Do 6. dubna 2021 si žáci 9. ročníku (případně jiných ročníků při odchodu na SŠ) nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou zápisový lístek.

Zápisové lístky budou připraveny k vyzvednutí od pondělí 22. 3. 2021. Na stránkách školy uveřejníme úřední hodiny, kdy bude možné zápisové lístky vyzvednout.

DISTANČNÍ VÝUKA – 8. – 12. 3. 2021

Zadání distanční výuky rozvrh videokonferencí na týden od 8. 3. od 12. 3. 2021

POZOR ZMĚNA: ŽÁCI 8. TŘÍDY MAJÍ V PONDĚLÍ OD 10:00 PANÍ UČITELKU ŠTOURALOVOU, V PÁTEK OD 11:00 PANÍ UČITELKU SLÁDKOVOU.

NP

Moje dítě a internet

NP

Distanční výuka MŠ

Milé děti, vážení rodiče,
protože je mateřská škola dle nařízení vlády uzavřená po dobu minimálně tří týdnů, připravili jsme pro předškolní děti úkoly podle našeho školního vzdělávacího programu. Na každý týden vložíme na www stránky nové zadání. Podle metodiky ministerstva je distanční výuka pro Předškoláky povinná. To neznamená, že budeme zadané úkoly vybírat a kontrolovat. Zadání distanční výuky a přiložené pracovní listy berte jako námět a inspiraci pro práci s Vaším dítětem. Budeme rádi, když nám po otevření školky děti přinesou nějaké své práce ukázat.

Zadané úkoly mohou samozřejmě zkusit plnit i mladší děti z MŠ, pokud úkol zvládnou.

Připomínáme informace k ošetřovnému: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému. Aktuální informace o ošetřovném.

Děti z MŠ, kteří zůstávají doma mají automaticky odhlášený oběd. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci odebírat jako jídlo s sebou. Pro přihlášení a odebírání obědů dětí na distančním vzdělávání kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podařilovou (jidelna@zsvacov.cz nebo 383 133 127).

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit (skolka@zsvacov.cz nebo na tel 739 015 332)

Krizová opatření vlády

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních a mateřských škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole. Celé „Usnesení vlády dne 26. 2. 2021“

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému. Aktuální informace o ošetřovném.

Zadání distanční výuky na týden od 1. 3. od 5. 3. 2021

NP

MASOPUST

V úterý 16.2. se výuka na naší škole nesla v duchu Masopustu. Prvňáčci a druháčci prožili celý den jako jeden velký karneval. Nejenže se ve třídách sešly nejrůznější masky od zvířátek až k filmovým hrdinům, ale i výuka byla ovlivněna tímto tématem. V matematice děti počítaly s klauny, v českém jazyce si užily zábavné čtení s tajenkou a na závěr si zasoutěžily a zatancovaly na masopustním reji. Za jednotlivé aktivity sbíraly děti penízky, které si na konci dne vyměnily za ceny v karnevalovém obchůdku.

Dana Kohoutová

Dopravní a zdravotní výchova ve školní družině

Naši prvňáčci si ve školní družině užili zábavné a zároveň poučné odpoledne s názvem „Bezpečně pěšky i na kole“. Zopakovali si pravidla chování v silničním provozu, povinnou výbavu jízdního kola, důležitost helmy při jízdě na kole. Vyzkoušeli si, jak se mají správně zachovat, pokud bude někdo potřebovat jejich pomoc. Ošetřit odřeninu, zlomeninu a transport zraněného zvládli výborně. Nanečisto přivolat záchrannou službu nebyl pro naše nejmenší školáky žádný problém. Přejeme si, aby získané vědomosti z první pomoci nemuseli nikdy v životě uplatnit. A pokud ano, tak rychle a s klidnou hlavou.

ZIMA U PŘEDŠKOLÁKŮ

Letošní zima nás potěšila štědrou nadílkou sněhu. Využili jsme každé chvilky, abychom bobovali, stavěli sněhuláky i sněhové prolézačky. Tatínkové Radovan Mach a Aleš Mach postavili pro své děti ledovou skluzavku a velký sněhový bunkr s prolézačkami a opravdovým iglú, kam nás pozvali, abychom si užili sněhového dobrodružství. Takovou jízdu jako na ledové skluzavce asi zažil tuto zimu málokdo. Bunkr nás překvapil množstvím chodbiček, odboček a prolézaček. Odvážlivci vlezli i do iglú, kde bylo teplo a útulno skoro jako u Eskymáků.

K zimě patří i tradiční masopust, který se letos bohužel nemohl konat. Proto jsme si udělali v naší třídě malý karneval. Hned ráno se děti i paní učitelky oblékly do masek a bylo u toho hodně legrace a smíchu. V maskách jsme se nasvačili a vrhli se do víru tance a zábavy. Dopoledne uteklo jako voda, ani se nám nechtělo končit. Kryštůfek prohlásil, že karneval je přece celý den, a tak jsme se po odpoledním odpočinku oblékli znovu do masek, pinkali si s balónky a užívali si zbytek hezkého dne.

I v zimě ve školce malujeme, cvičíme a zpíváme a hlavně se pomalu připravujeme na školu. Všichni se snažíme, aby nám spolu bylo hezky i přes všechna omezení a překážky, které tato doba přináší.

Dagmar Čtvrtníková

  

Mimořádné opatření od 25. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve svém mimořádném opatření ze dne 22. 2. 2021 zavádí povinnost nosit ve vnitřních prostorech staveb (i ve školách a školkách) ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo zdravotnická obličejová maska).

Toto opatření je platné ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání. Od 25. února 2021 do dne 28. února 2021 je tolerován i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (bavlněná rouška). Od pondělí 1. března platí bez výjimek nařízení uvedené v prvním odstavci.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest není povinné pro děti v mateřské škole.

Mimořádné opatření ze dne 22. 2. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 22. – 26. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, opět uveřejňujeme distanční výuku a rozvrh videokonferencí na další týden. Děkujeme za spolupráci.

NP

DISTANČNÍ VÝUKA 15. – 19. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, podle informací z ministerstva zůstává i nadále stávající režim a kromě žáků z první a druhé třídy jsou všichni na distanční výuce. Děkujeme za spolupráci.

NP

Přihlášky ke studiu na SŠ a OU

Pro žáky 9. třídy jsou připravené přihlášky ke studiu na SŠ a OU. Vyzvednout přihlášku může pouze žák nebo jeho zákonný zástupce v kanceláři ředitele školy v následujících termínech.

  • středa 3. 2. – 8:00 – 13:00
  • čtvrtek 4. 2. – 8:00 – 13:00
  • pátek 5. 2. – 8:00 – 13:00
  • úřední hodiny na příští týden budou upřesněny v pátek

Formuláře již dostanete předvyplněné osobními údaji žáka, hodnocením prospěchu a potvrzené razítkem a podpisem ředitele školy. Do přihlášek doplňte pouze své kontaktní údaje a podpisy podle Návodu na vyplnění přihlášky. Přihlášky nechte potvrdit dětským lékařem. Doporučeně je pošlete na adresu SŠ. Pokud se žák hlásí na 2 obory stejné školy, lze přihlášky vložit do 1 obálky. Pokud se žák hlásí na 2 různé školy, na každou se pošle 1 přihláška (oba tiskopisy jsou stejné, je tedy jedno, kterou kam pošlete). Pro případné dotazy kontaktujte p. uč. Štouralovou.

DISTANČNÍ VÝUKA 1. – 5. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, na stránky tříd byly přidány další materiály na týden od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021. Děkujeme za spolupráci

Materiály pro distanční výuku

NP

UZAVŘENÍ MŠ DO 12. 2. 2020

Vážení rodiče,

po konzultaci se zřizovatelem jsme se rozhodli uzavřít MŠ Vacov do pátku 12. 2. 2021 s organizačních důvodů. Ve školce byla ve čtvrtek 28. 1. potvrzena nákaza Covid 19 u jednoho zaměstnance, v pátek 29. 1. byla nařízena karanténa několika dalším pedagogickým i provozním zaměstnancům MŠ. Z tohoto důvodu nejsme schopni zabezpečit provoz MŠ. Provoz bude obnoven v pondělí 15. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Uzavření Malíčků v MŠ

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že v MŠ Vacov byla potvrzena nákaza COVID 19 u jednoho zaměstnance v oddělení Malíčků. Na doporučení hygienické stanice je nařízena karanténa všem dětem z tohoto oddělení, protože přišly dne 27. 1. s pozitivní osobou do rizikového kontaktu. Zákonní zástupci těchto žáků byli dnes informováni. Další informace jsou v Rozhodnutí hygienické stanice.

Ostatní oddělení v MŠ zůstávají otevřena. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci MŠ absolvují v nejbližších dnech testy.