Povinné roušky při výuce

Vážení rodiče,

Od pátku 18. září platí pro žáky 2. stupně ZŠ nařízení nosit roušky povinně ve všech prostorách škol. Žáci i učitelé na druhém stupni tak budou muset mít roušky po celý den i během výuky. Pro první stupeň ZŠ zůstává povinnost nosit roušku ve společných prostorech školy. Prosíme rodiče žáků II. stupně, vybavte každý den všechny žáky do školy větším počtem čistých roušek a sáčkem k jejich ukládání. Děkujeme

Technické potíže aplikace Školní pokladna

Vážení rodiče,

firma provozující aplikaci Školní pokladna řeší v aplikaci technické potíže. V tuto chvíli nefunguje párování výpisů z účtu s aplikací. Peníze, které jste v posledních dnech odeslali na náš účet, velmi pravděpodobně v pořádku dorazily. Jelikož ale nejdou výpisy spárovat s aplikací, nevidíte své částky ve školní pokladně.

Upozorňujeme, že Vaše peníze jsou v bezpečí. Peníze přicházejí na účet školy. Nikdo cizí s nimi vůbec nemůže operovat. Aplikace Školní pokladna zajišťuje pouze přehled Vašich podúčtů (kolik z celkové částky na školním účtu patří kterému žákovi/rodiči).

Roušky

Vážení rodiče,

v tomto týdnu nám začali do školy chodit žáci bez roušek. Roušky jsou povinné na chodbách a ve společných prostorech školy. Prosíme, vybavte všechny žáky do školy rouškou. Žák, který dorazí do školy bez roušky, dostane novou roušku při příchodu do školy. Ze školní pokladny bude žákovi za roušku stržen poplatek 20 Kč. Děkujeme za pochopení.

Videokonference pro rodiče žáků 2. třídy

vstoupit do videokonference

Roušky ve škole

Vážení rodiče,
od 10. 9. 2020 jsou ve všech společných prostorách v celé ČR povinné roušky. Toto opatření by se podle aktuálních informací mělo týkat i škol. Roušky jsou povinné na chodbách a ve společných prostorech školy. Opatření by se nemělo týkat výuky a pobytu v učebnách, tam mohou žáci roušku odložit.

Prosíme, vybavte všechny žáky do školy rouškou. Děkujeme.

Videokonference pro rodiče žáků 5. třídy

Ve středu 9.9.2020 od 17:00 se koná online informační schůzka pro rodiče žáků 5. třídy formou videokonference.

vstoupit do videokonference

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Informační schůzka pro rodiče žáků první třídy se koná v úterý 8. 9. 2020 od 16:00.

Informace pro rodiče k provozu ZŠ Vacov ve školním roce 2020/2021

Informace pro rodiče k provozu ZŠ Vacov ve školním roce 2020/2021.

Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00. Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni svým třídním učitelem v kmenové učebně. První den pro ně končí v 9:00. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutné omezit pohyb rodičů i dalších osob uvnitř školních budov. Žádáme tedy rodiče žáků, aby nevstupovali do budovy školy.

Pro prvňáčky a jejich rodiče bude připraveno slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy, v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy. Poté navštíví prvňáčci i s rodiči poprvé svou třídu. Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku (toto opatření se netýká žáků a pracovníků školy).

Ve středu 2. 9. 2020 mají žáci první dvě vyučovací hodiny se svým třídním učitelem, od 3 vyučovací hodiny dále probíhá výuka podle platného rozvrhu.

Školní družina a školní jídelna zahajuje svůj provoz od středy 2. 9. 2020.

Prázdniny

V pátek 26. 6. 2020 jsme se rozloučili s žáky 9. třídy (více ve fotogalerii níže). Přejeme jim, aby se jim dařilo v dalším životě.

Děkujeme všem rodičů za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření. Poděkování patří také žákům. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle. Děkujeme i všem učitelům, vychovatelům a zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.

Ve škole v tuto chvíli probíhá najednou několik stavebních akcí. Na prvním stupni probíhá plánovaná rekonstrukce toalet. V několika třídách probíhá rekonstrukce podlahy. V některých třídách se bude malovat. A také probíhá kompletní rekonstrukce střechy. Kancelář vedení školy bude proto fungovat v omezeném režimu. V případě potřeby nás kontaktujte tel: 388 431 144 nebo na mail: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz.

Ještě jednou děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na 1. září (snad už v normálním režimu).

Konec školního roku

Ministerstvo školství rozhodlo, že závěr školního roku ve školách může proběhnout v běžném režimu. Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci třídy bez omezení počtu – žáci, kteří doposud školu nenavštívili, musí předložit čestné prohlášení.

V 6., 7. a 8. třídě budou vysvědčení žákům předána v termínech třídnických dnů v posledním týdnu školního roku. Na prvním stupni bude vysvědčení předáno třídním učitelem v kmenových třídách v pátek 26. 6. 2020 od 8:00. Po předání vysvědčení odchází žáci domů.

V pátek 26. 6. 2020 od 9:00 dojde k předání vysvědčení a rozloučení s 9. třídou.

Pravidla pro školní skupiny žáků I. stupně docházející nyní do školy zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud budou pokračovat až do čtvrtka 25. 6. 2020.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že během letošních hlavních prázdnin bude ve škole probíhat druhá etapa rekonstrukce sociálních zařízení a zároveň rekonstrukce střechy, vyhlašuji po konzultaci se zřizovatelem na dny 29. 6. a 30. 6. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Příměstský tábor při ZŠ a MŠ Vacov – „Kdo si hraje, nezlobí“

Náplní jednotlivých dní: sportovní, kulturní, vzdělávací, zážitkové aktivity, hry, soutěže, koupání, relax.

Tábor bude uskutečněn v souladu s doporučeními na pořádání letních táborů (viz MZČR: pravidla pořádání táborů). Program táborů bude upřesněn dle aktuální situace v ČR v závislosti s uvolňováním preventivních opatření proti šíření COVID 19.

  • Termín: 13. – 17. 7. 2020
  • Termín: 17. – 21. 8. 2020
  • Pedagogický dozor: Filipová Renáta, Švihelová Lucie (filipova@zsvacov.cz, svihelova@zsvacov.cz)
  • Kapacita max.: 25 dětí
  • Prostory: bude upřesněno
  • Obědy: zajištěny ve veřejných stravovacích zařízeních
  • Cena: 1.300,- Kč (obědy, doprava autobusem, vstupné, odměny za soutěže, pedagogický dozor).

Přihláška
Potvrzení o bezinfekčnosti

Oznámení pro strávníky školní jídelny

Z důvodu rekonstrukce v budově základní školy bude od 29. června 2020 mimo provoz školní kuchyně.

Obědy pro cizí strávníky budeme vařit od 17. srpna 2020.

Děkujeme za pochopení a zachování přízně. Přejeme všem našim strávníkům hodně zdraví a pohody během letních dnů.

Na další shledání s Vámi se těší kolektiv školní kuchyně Základní školy a mateřské školy Vacov

Poslední učivo

Vážení rodiče, milí žáci,

Poslední výuka na další týden je ke stažení v následujícím rozcestníku: