Organizace posledního týdne

Poslední týden od pondělí 25. června do pátku 29. června již nebude probíhat výuka dle rozvrhu. Třídní učitelé budou se svými žáky. První a druhá třída bude mít výuku do 11:35 (4 vyučovací hodiny). Všechny ostatní třídy budou končit ve 12:30 (5 vyučovacích hodin).

V pátek bude od 8:00 probíhat ocenění úspěšných žáků školy a rozloučením s deváťáky. Poté se bude ve třídách předávat vysvědčení. Předpokládaný odchod žáků domů je kolem 9:00. Školní jídelna je poslední den normálně v provozu. Žáci mají oběd přihlášen. Obědy budou vydávány po 9:00. Pokud někdo nemá zájem oběd odebrat, je možnost oběd odhlásit pomocí aplikace strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny.

Družina má běžný provoz od skončení vyučování do 16:20, jen poslední školní den do 12:00.

Akademie ZŠ

Akademie II. stupně ZŠ, která měla proběhnout společně s představením divadelní hry dramatického kroužku, byla bez náhrady zrušena z důvodu zdravotní indispozice jednoho z hlavních protagonistů. Děkujeme za pochopení

Úspěch Daníka Klase

Na začátku května se Daník Klas ze 3. třídy zúčastnil výtvarné soutěže dětí a mládeže se zrakovým postižením v rámci 58. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež – Zlín 2018. Pod vedením asistentky Lucie Švihelové vytvořil na téma „Moje fantastické zvíře“ plastického draka, který dostal jméno „Šmak“. Z 200 došlých prací se dostal Daník mezi deset nejlepších, konkrétní pořadí se neurčuje. Daníkovi i Lucce velikáááááááá gratulace:-).

Sběr papíru v pondělí 25. června

SBĚR PAPÍRU – PONDĚLÍ 25. června!!!!!

Soutěží 1. – 9. TŘÍDA.

Vítězná třída pojede do bazénu v Sušici!

Pravidla soutěže:

  1. Do školy přivezete papír svázaný – noviny, časopisy, letáky……. Max. velikost jednoho balíku je „bedna od banánů“ z důvodu snadné manipulace. Vybíráme od 7 hodin u školy. Prosím o dodržení velikosti svázaného papíru. 
  2. Za vybírání a vážení papíru zodpovídá 9. třída. Nebojte se, každá třída si bude hlídat její poctivost.
  3. Zvážíme papír, který přinese Vaše třída, a vydělíme počtem žáků. Dostaneme číslo (počet kg papíru na jednoho žáka), které rozhodne o vítězi!!!!!
  4. Třídy, které budou na 2. – 9. místě, půjdou na zmrzlinu.

Dotazy zodpoví P. Kopáčiková

Sběr víček končí ve čtvrtek 14. června

V letošním školním roce končí sběr víček od PET lahví a kovových víček ve čtvrtek 14. června. Víčka budou předána Martince ze Čkyně.

Za přinesená víčka po celý školní rok moooc děkujeme :-).

EXKURZE 8. a 9. třídy

Dne 31. 5. 2018 jsme v rámci výuky hudební výchovy vyrazili na exkurzi do rádia v Českých Budějovicích. Na cestu jsme využívali prostředky hromadné dopravy. Velice nás zaujala cesta rychlíkem, kde jsme měli pro sebe vyhrazená tři kupé.

V Budějovicích nás naštěstí přivítal slunečný den. Po malé a naučné procházce Lannovou třídou jsme dorazili do ulice U tří lvů, kde v malé vilce sídlí Rock Rádio a Hitradio Faktor.

Na prohlídce se nás ujal vedoucí vysílání Rock rádia Martin Janoušek, který nás provedl zázemím dramaturgie, managementu a přípravnou zpráv.

Poté nás odvedl do samotného studia Rock rádia, kde jsme se seznámili s moderátorem Martinem Drtinou, který nám předvedl veškeré vybavení rádia. Během prohlídky jsme měli tu čest, poslechnout si jeho dva živé vstupy (dopravní zpravodajství a tzv. spojovák – propojení dvou písní nějakou zajímavostí) a jedny zprávy „naživo“, které předčítala zprávařka Petra Pitra. Na památku jsme obdrželi odznáčky s hesly Rock rádia.

Ve vedlejším studiu rádia Faktor nás uvítala moderátorka Nikol Šedivová, která se nám taktéž předvedla svojí prací, ve které zvala posluchače na jihočeské poutě.

Nové fotogalerie MŠ

  

Pasování na čtenáře

Čtvrtek 24. 5. byl pro prvňáčky velmi slavnostním dnem, konal se jejich velký vstup mezi čtenáře. Celý rok všichni pilně pracovali, naučili se číst písmenka, slova, věty a mohli se svými znalostmi pochlubit před rodiči a kamarády. Paní knihovnice přivítala Krále všech skřítků a strašidel, známého spisovatele, pana Hynka Klimka, který přijel prvňáčky pasovat na čtenáře. Nejdříve všichni prvňáčci přečetli svůj příběh o strašidelné třídě, pak se podepsali do obecní kroniky a konečně došlo na očekávané pasování. Za vše byli odměněni sladkou čokoládou, čtenářským odznakem, průkazkou do knihovny a krásnou knihou Strašidlář s věnováním pana Hynka Klimka. Slavnost malých čtenářů pokračovala zpěvem několika písniček a poděkováním všem za přípravy. Nakonec už zbylo jen kouzelným klíčem otevřít dveře knihovny a společně si prohlédnout místo plné příběhů a pohádek schované v knížkách.
Děkujeme paní knihovnici za přípravu této úžasné slavnosti malých čtenářů..

Přijímací řízení MŠ

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 5. a 6. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Ve dvou dnech se k zápisu dostavilo 26 dětí i se svými rodiči. Od předškoláčků paní učitelky slyšely hezké písničky a básničky, poznávali různé geometrické tvary, barvy a také nám předvedli, jakou mají matematickou představivost. Jako vzpomínku na zápis si děti odnesly pamětní list a vlastnoručně vyrobené dárky od dětí z naší školy. Budoucím prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do 1. třídy.

Školská rada

Dne 23. 1. 2018 byla vyhlášena ředitelem školy volba nové školské rady. Do školské rady jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupci z obce Vacov.

Volba zástupců z řad rodičů probíhala dvoukolově. Volby proběhly 1. 3. 2018. Dostavilo se 27 zákonných zástupců. Zvoleny byly: paní Veronika Šťastná (14 hlasů) a paní Petra Klasová (6 hlasů).

28. 2. 2018 proběhla volba pedagogických pracovníků. Byla zvolena paní Jarmila Štouralová (10 hlasů) a paní Lucie Švihelová (2 hlasy).

Za zřizovatele – obec Vacov byli nominováni: paní Pavla Valtová a pan Zdeněk Novák.

Dne 22. 5. 2018 proběhla ustavující schůze nové školské rady. Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Veronika Šťastná.

McDonald’s Cup

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhl 21. ročník Okresního kola McDonald´s cupu – celostátního fotbalového turnaje, určený žákům ZŠ. Na hřišti TJ Šumavan ve Vimperku jsme se utkali se školními družstvy z celého prachatického okresu ve věkové kategorii 4. a 5. tříd ZŠ. Nalosovány byly dvě skupiny: sk. A – ZŠ Národní Prachatice, ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Vacov, ZŠ Husinec, ZŠ Netolice; sk. B – ZŠ Smetavova Vimperk, ZŠ Vodňanská Prachatice, ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Zdíkov. Výsledky – Vacov – Husinec 2:1; TGM Vimperk – Vacov 0:1; Národní Prachatice – Vacov 2:2; Vacov – Netolice 0:1.

V souboji o 5. – 6. místo se ZŠ Vodňanská vyhráli chlapci z naší školy 1:0. ZŠ Vacov vzorně reprezentovali: Čtvrtník František, Josefík Matyáš, Mauric Vojtěch, Rejšek Vojtěch, Zloch František, Čejka Pavel, Česánek Kryštof, Čtvrtník Martin, Hořejš Jan, Mareš Tomáš, Horáčková Ema, Urbánek Jiří (střelci – Čtvrtník M., Rejšek V., Josefík M., Mareš T.)

10. 5. 2018 si v kategorii 1., 2. a 3. tříd zahráli a ZŠ Vacov opět úspěšně reprezentovali: Pála Sebastian, Voják Matyáš, Horáček Jonáš, Prokůpek Jan, Vinterová Lucie, Šašek Vojtěch, Boška Jiří a Josef, Čtvrtník Miroslav, Zloch Václav. Chlapci celkově uhráli krásné 3. místo, získali tak cenné medaile a pohár.

Chtěla bych tak poděkovat všem našim fotbalistům a jejich rodičům za podporu při realizaci naší výpravy, jmenovitě p. Františkovi Čtvrtníkovi a Martinovi Vojákovi za trenérské vedení a podporu celého týmu na hřišti.

Sladovna Písek

Zdravotní soutěž ČČK – postup do krajského kola :-)

Ve čtvrtek 17. května se v Prachaticích konalo okresní kolo soutěže Mladý zdravotník a Mladý záchranář. Během dopoledne děti ukázaly dovednosti z poskytování první pomoci, které se naučily.

Za I. stupeň soutěžily za naši školu dvě hlídky. Natálie Marášková, Jaroslava Nová, Anna Pšeničková, Julie Ševčíková a Terezie Šťastná získaly krásné 1. místo a tím si zajistily postup do krajského kola v Českých Budějovicích, kam pojedou v úterý 29. května.

Na stříbrném stupínku zdravotní části skončilo družstvo Vacov II. – Klára Appeltová, Veronika Hozmanová, Vojtěch Ptáček, Jindřich Špejzl a Nikola Šturmová, kteří ještě zazářili v části  „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“, kde skončili třetí. Za II. stupeň vybojovali v této části, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Aneta Lešáková, Adam Mészáros, Milan Sliacký, Adam Ševčík a Adam Švihel také 3. místo.

Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mamince Jarušky Nové děkuji za pomoc při přípravě na soutěž.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 3. místo

Ve čtvrtek 10. května se zúčastnila dvě družstva naší školy okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v Prachaticích. Mladí cyklisté zdolávali překážky při jízdě zručnosti, jezdili podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti, kde každé porušení pravidel zaznamenali dohlížející policisté. V tělocvičně ošetřili zraněné figuranty a v počítačové učebně vyplnili testy, kde prokázali teoretické znalosti z pravidel silničního provozu. Mladší družstvo ve složení Jan Kaskoun, František Čtvrtník, Klára Appeltová a Nikola Šturmová skončilo na 8. místě. Starší cyklisté Aneta Lešáková, Zuzana Matoušová, Milan Sliacký a Adam Mészáros byli na pěkném 3. místě. V jednotlivcích obsadil 3. místo Milan Sliacký.

Všem cyklistům gratuluji a děkuji za úspěšnou reprezentaci naší školy.