Aerobik s Verčou

V úterý 3. prosince a ve středu 4. prosince přišla na hodiny tělesné výchovy lektorka aerobiku paní Veronika Šťastná. Úterní dopoledne si užili páťáci, odpoledne patřilo dívkám z druhého stupně. Ve středu odpoledne si zlepšili kondici chlapci šesté až deváté třídy.

Paní Šťastné děkujeme za její trpělivost a chuť s námi cvičit:-).

Mikuláš 2019

I letos k nám do ZŠ a MŠ zavítal Mikuláš s andělem. Ty doprovázela banda pohádkových pekelníků. Hodné duše byly pochváleny a nezbedníci pokáráni. Všichni si však nakonec za hezkou básničku nebo písničku odnesli sladkou odměnu.

Londýn 2020

Základní škola a mateřská škola Vacov ve spolupráci s cestovní kanceláří CIAO pořádá v roce 2020 jazykově poznávací zájezd do Londýna pro žáky II. stupně. Podrobné informace a přihláška jsou v následujících dokumentech:

Rozsvícení stromku

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

MMR

DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI

V úterý 19. 11. 2019 se žáci 9. třídy zúčastnili projektového dnu na SPŠ ve Volyni – Den s obnovitelnými zdroji. Ve Volyni na nás čekal bohatý program. Aktivity byly zaměřené na environmentální vzdělávání, využití obnovitelných zdrojů a podporu technického vzdělání (CNC stroje, grafické programy, 3D tisky, gravírovací a řezací laser). Žáci se také seznámili s prostorami školy a studijními obory nabízené touto střední školou. Na památku všichni obdrželi pravítko se svým jménem, vypáleným na laserové řezačce.

Třídní schůzky

Ve středu 13. 11. se konají třídní schůzky. V 1. a 3. třídě začínají třídní schůzky v 15:30 společnou částí. Ve 4. a 5. třídě probíhají třídní schůzky od pondělí do středy formou triád. Na druhém stupni budou schůzky probíhat mezi 16:00 – 17:00 formou individuálních konzultací s učiteli. Z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Roučkové proběhnou třídní schůzky ve 2. třídě v náhradním termínu.

Nová počítačová učebna

Na začátku roku 2019 zpracovalo vedení ZŠ Vacov projekt nové počítačové/jazykové učebny pro žáky školy. Žádost o dotaci byla podána do výzvy „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Naše žádost byla vyhodnocena jako nejlepší a byla v plném rozsahu podpořena. Jde o velký úspěch, jelikož z celkové částky 4,3 miliónů korun určené pro všechny vimperské a prachatické školy, získala naše škola částku 1 milion. Naši žáci se tedy mohou těšit na kompletně novou počítačovou/jazykovou učebnu s moderním vybavením včetně nových PC, monitorů, stolů, židlí i programového vybavení pro výuku cizích jazyků. V tuto chvíli probíhají nezbytné kroky pro úspěšnou realizaci projektu. Nová učebna by měla být uvedena do provozu v únoru 2020.

MMR
Mas Šumavsko

Spaní ve škole a projektový den Svítíme 100x jinak

V noci z 31. 10. na 1. 11. 2019 se naše škola proměnila v jednu velkou noclehárnu. Všechny děti z prvního stupně se sešly večer v 18 hod ve škole, ve třídách rozbalily karimatky a spacáky a začalo jedno velké dobrodružství.

Po setmění jsme se vydali na lampionový průvod, který vedl od školy přes autobusové nádraží, kolem školky, apod. Průvod končil na fotbalovém hřišti, kde se děti rozdělily na dvě party. Jedna část šla zpět do školy a druhá prošla stezkou odvahy. Večer jsme zakončili pyžamovou párty na chodbě.

Druhý den ráno jsme zahájili hromadnou snídaní v jídelně. Paní kuchařky nám navařily čaj a my vybalili zásoby z domova.

Řádně posilnění jsme vyrazili na cestu za poznáním. Na stanovištích jsme plnili nejrůznější úkoly – zapojování obvodu a rozsvícení žárovky, tvorba ohniště, první pomoc způsobená popálením, výroba camery obscury a rozklad světla na duhu, seznámili jsme se se Sluncem, slavným vynálezcem A. Edisonem a mnoho dalšími zajímavostmi.

Přestože byla na nás v pátek již vidět únava, celá akce proběhla v objevitelském duchu a zažili jsme na ní mnoho legrace.

Projektová výuka NP Šumava

Dne 16. 10. 2019 navštívily 1. a 3. třídu lektorky z NP Šumava (jsme jejich partnerskou školou). Děti si s lektorkami užily mnoho zábavy a dozvěděly se spoustu zajímavých informací.

V první části se seznámili s programem Život skřítka Šumaváčka – paní lektorka dětem představila víly a skřítky, které se starají o přírodu a společně s nimi objevovaly zajímavosti z prostředí lesa, louky, rašeliniště, apod.

Druhá část se nazývala Veverka Zrzka a plody našich dřevin. Jak už sám název napovídá, program byl zaměřen na dřeviny a jejich plody.

ZŠ a MŠ Vacov se do středeční stávky nezapojí

V souvislosti s jednodenní stávkou, kterou v pátek 1. 11. 2019 vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství na středu 6. 11. 2019, informuje ředitel ZŠ a MŠ Vacov Mgr. Josef Mráz, že se žádná z organizačních součástí školy k plánované stávce nepřipojí. Všechna pracoviště základní školy, mateřské školy i školní družiny budou v uvedený den fungovat v běžném režimu a bez omezení.

Fotogalerie MŠ

    

Sportovní turnaje

V měsíci říjnu se chlapci z druhého stupně zúčastnili turnaje v sálové kopané a o týden později ve florbale. V konkurenci ostatních školy jsme vždy skončili na 4. a 6. místě.
  

Návštěva kostela

Dne 1. 10. 2019 jsme s dětmi z celé školky navštívili místní Kostel sv. Mikuláše v obci Vacov. Kostel je nově zrekonstruovaný a opravený. Nejdříve jsme si s dětmi kostel prohlédli z venku a poté nám paní kostelnice odemkla a my jsme měli možnost nahlédnout dovnitř. Vše nám ukázala a povyprávěla jak o kostele, tak o mších, které se zde konají. Děti se v kostele chovaly ukázněně a ptaly se na různé otázky, které je zajímaly. Nejvíce všechny zaujaly varhany a také dřevěný růženec, který dětem paní kostelnice přinesla ukázat. Návštěva kostela se všem moc líbila.

Návštěva předškoláků

V úterý 15. 10. 2019 se přišly do 1. třídy podívat předškolní děti z naší mateřské školky. Společně jsme se o hodině Českého jazyka učili připravit ruku na psaní pomocí vlnek, poznali a vytvarovali z plyšových drátků písmenko J. Při hudební výchově jsme si zazpívali nejrůznější písničky, rytmizovali říkadla a nakonec zahráli hru Zlatá brány. Přestože se nás muselo do třídy vtěsnat 49, užili jsme si prima dopoledne.