Author Archives: Dana Kohoutová

Finále Zdravé 5

Zhruba před měsícem a půl jsme vás informovali o kuchařské soutěži Zdravá 5, které se zúčastnily čtyři týmy z naší školy. Měli jsme obrovské štěstí – z 350 přihlášených družstev se jeden z našich soutěžních týmů (ve složení Jiří Hruška, Patrik Oržechovskij, Sebastián Pála) probojoval mezi 25 nejlepších.

Tuto sobotu 25. 5. 2019 jsme vyrazili na velké finále do Zemědělského muzea v Praze. Zde se všech 25 týmů z pěti kategorií (MŠ, 1. – 2. třída, 3. – 5. třída, 2. stupeň a dětské domovy) utkalo o vítězství. I když už nám štěstí tolik nepřálo, kluci byli skvělí a vydali ze sebe to nejlepší. První finále část spočívala v samotném vaření. Každý tým měl 15 minut na přípravu pěti porcí vybraného jídla. Podmínkou bylo, že pokrm musel být ze studené kuchyně a musel obsahovat alespoň jednu bylinku. Druhá část spočívala ve vyplnění vědomostního kvízu. Otázky se týkaly zdravé výživy.

Kluci si celý den velmi užili. Celou soutěž provázel doprovodný program. Plnili nejrůznější soutěžní úkoly, za které získali drobné dárky.

Exkurze – Teplárna Strakonice

Ve středu 22. 5. navštívili v rámci projektu Výuka mimo školu žáci 5. třídy se čtyřmi žáky 7. a 9. třídy Teplárnu ve Strakonicích.

Během exkurze jsme viděli celý proces přeměny uhlí v páru a elektřinu. Na začátku nás ing. Jan Filip seznámil s historií vzniku teplárny ve Strakonicích. Poté jsme se prošli po vlečce, kudy se přiváží uhlí vlakovými soupravami. Zajímavostí byla i ohřívárna na vlaky, která se využívá v zimě k tomu, aby se rozmrazilo zmrzlé uhlí ve vagonech, které se dříve muselo z vagónů dolovat ručně.

Kolem skládky uhlí a systému odsíření jsme přešli na tzv. Chemičárnu, kde dochází ke kontrole a úpravě vody.

Poté jsme se dostali do samotného provozu. Viděli jsme různé druhy kotlů, násyp uhlí do kotlů, turbíny, generátory a mnoho dalšího.

Velkým zážitkem byla návštěva tří „velínů“ – středisek, kde se počítačově řídí a hlídá celý proces. Tyto místnosti byli zajímavé zejména pro chlapce, jelikož schémata na monitorech spíše připomínala zajímavou počítačovou hru.

Celá exkurze byla završena výstupem do pátého patra po drátěných schodech a nádhernou vyhlídkou z otevřené plošiny.

Velikonoce na prvním stupni

Ve dnech 15. – 17. 4. slavil celý první stupeň Velikonoce. V pondělí si žáci vyráběli nejrůznější výrobky spojené s jarem a Velikonoci. Mezi tím si chodili vyzkoušet svá představení do obecního sálu.

Úterý se neslo v duchu velké nervozity. Dopoledne proběhla veřejná generálka besídky pod názvem – Vítáme jaro. Na vystoupení se přišli podívat žáci druhého stupně, ale i spousta rodičů a prarodičů. Večer vše vygradovalo samotnou besídkou. Všichni se moc snažili, předvedli nejrůznější tanečky, písničky, scénky apod.

Ve středu za námi přijela Mgr. Irena Novotná, která děti seznámila s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi našich předků a jejich vývojem. Děti si vyzkoušely nejrůznější nástroje, naučily se nové koledy, písničky a vše zakončily zpěvem s dudami.

Celé třídenní snažení bylo završeno „Velikonočním rautem aneb vejce 100x jinak.“ Každá třída měla za úkol připravit nějaké vaječné pohoštění. Všechny dobroty posléze vystavit na stůl. Každý si mohl ochutnat, na co měl chuť.

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 11. a 12. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 23 žáků. Celé dva dny se nesly ve velmi příjemném a pohodovém duchu. Při příchodu do školy čekaly na děti tři pohádkové postavy, které je provedly přes chodbu plnou soutěží a her. Ve třídě je pak uvítaly paní učitelky z 1. stupně ZŠ a jejich paní učitelky z MŠ.

Zdravá 5 – hlasujte pro nás

Čtyři týmy žáků z 1. stupně se zúčastnily kuchařské soutěže Zdravá 5. Chtěli bychom Vás poprosit o podpoření jejich snahy hlasováním na Zdrava5.cz. Z jedné emailové adresy můžete hlasovat opakovaně (1x za 24 hodin). Všem děkujeme za podporu

Zdravá 5

12. 4. se dvanáct dětí z prvního stupně v rámci kroužku vaření a pečení zapojilo do soutěže Zdravá 5. Jejich úkolem bylo vymyslet a zrealizovat libovolný recept na zdravou svačinku s tématem BYLINKA.

Samozřejmě to mělo několik podmínek. Každý tříčlenný tým musel zhotovit čtyři porce jejich zdravé svačinky. Se surovinami na všechny porce se museli soutěžící vejít do 100Kč. A nakonec se museli rozhodnout, koho svojí svačinkou obdarují a společně si ji snědí.

Volba obdarovaných byla jasná. Jeden tým si vybral p. učitelku Kopačikovou, aby ji dodal hodně sil před finále Zlatého Ámose. Druhý tým vybral p. učitelku Kaskounovou, jakožto jejich třídní, které chtěl oplatit vše, co pro ně dělá. Třetí tým se rozhodl pro paní vychovatelky. Jelikož se holky nedokázaly rozhodnout jen pro jednu, obdarovaly všechny tři. Poslední volba padla na p. Podařilovou. Děti chtěly naší vedoucí kuchyně poděkovat za dobroty, které jim společně s paní kuchařkami vaří celý rok.

Ukázku našich výrobků a jejich předávání naleznete ve fotogalerii.

Ruční výroba papíru

25. 3. se 5. třída zapojila do projektu NP Šumava. Žáci se během dvou hodin výukového programu dozvěděli zajímavosti z historie vzniku papíru. Největším zážitkem pro ně však byla samotná výroba papíru. Každý žák si vyrobil několik kousků ručního papíru, který si podle svého vkusu i vyzdobil pomocí barevných ubrousků.

Pangea 2019

V měsíci březnu se žáci 4., 5. a 6. ročníku zúčastnili matematické soutěže Pangea. Do krajského kola sice nikdo nepostoupil, ale i tak některé výsledky byly hodny obdivu. Zde vidíte přehled vždy tří nejlepších žáků ve třídě a jejich umístění v kraji a v celé České republice.

4. třída (zúčastněných – 485 v kraji, 9926 v ČR)

  1. Lukáš Appelt – 8. místo v kraji, 142. místo v ČR
  2. Lenka Šochmanová – 17. místo v kraji, 323. místo v ČR
  3. Lucie Hermanová a Júlie Ševčíková – 20. místo v kraji, 405. místo v ČR

5. třída (zúčastněných – 505 v kraji, 10930 v ČR)

  1. Adéla Zádková – 40. místo v kraji, 951. místo v ČR
  2. Jasmína Rasochová – 57. místo v kraji, 1436. místo v ČR
  3. Jan Hořejš – 6. tř. – 47b.Alena Kratochvílová – 96. místo v kraji, 2396. místo v ČR

6. třída (zúčastněných – 621 v kraji, 10247 v ČR)

  1. Anna Janoušková – 47. místo v kraji, 905. místo v ČR
  2. Kryštof Česánek – 137. místo v kraji, 2336. místo v ČR
  3. Nikola Šturmová – 233. místo v kraji, 3923. místo v ČR

Návštěva předškoláků

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 si předškoláčci prvně vyzkoušeli, jaké to je ve školních lavicích. Nejprve navštívili svoje kamarády v první třídě, se kterými si zkusili pár her a různých aktivit z českého jazyka a matematiky. Poté se přesunuli do páté třídy, kde si společně s páťáky užili hodinu tvořivých činností.

Elektro obvody v 5. třídě

Během měsíce února jsme se snažili získat co nejvíce informací o různých typech energie. Největší část tvořila energie elektrická. V rámci nejrůznějších pokusů jsme ověřovali vodivost různorodých předmětů, předávání náboje mezi materiály a statickou elektřinu. Nejvíce nás však zaujala elektronická stavebnice a stavění elektrických obvodů. Nejprve jsme se naučili zakreslit jednoduché elektrické obvody, které jsme poté díky stavebnici sestavovali. Tuto středu celé naše bádání vyvrcholilo, když se z nás všech stali malí elektrikáři. Zkoušeli jsme sestavovat nejrůznější obvody, zjišťovali, co se bude dít, když znásobíme zdroje, nebo přidávali nejrůznější součástky – reostat, vrtulky, spínače, apod.

Díky svojí vynalézavosti jsme objevili, jak funguje magnetická cívka. Jedné partě se dokonce podařilo sestavit funkční rádio.

Exkurze Adient

Dne 28. 11. 2018 vyrazila 5. třída na exkurzi do firmy Adient Strakonice – továrna na výrobu látek, z kterých se šijí potahy do aut značky Škoda, VW, Audi, Mercedes a mnoha dalších.

Pan průvodce nás provedl celou výrobou od první navlečené nitě až po finální výrobek, který opouští tuto výrobu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, viděli jsme práci strojů ve zpomalené rychlosti, zažili jsme i podmínky práce v této továrně.

Žáci zjistili, že to není snadná práce. Přestože současná výroba je již plně automatizovaná, zaměstnanci pracují ve velmi hlučném prostředí, mnohdy i v místech kde je silný zápach a vysoká vzdušná teplota i vlhkost.

Největším zážitkem bylo nasazování špuntů do uší 🙂

Bramboriáda

Dne 27. 9. proběhl na naší škole místo běžné výuky projektový den „Bramboriáda – bramborování“. Jak už sám název napovídá, žáci se po celý den seznamovali s plodinou pro náš kraj tak typickou – bramborou. Projekového dne se zúčastnili žáci 1. – 7. třídy.

Na prvním stupni se žáci seznámili s příchodem brambory do Evropy, jak brambora roste a vyvíjí se, zahráli si sportovní hry s bramborami, malovali, vyráběli figurky a razítka, učili se škrábat brambory, soutěžili o nejdelší oškrábanou slupku a nejrychlejšího škrábače. V neposlední řadě si každá třída vlastnoručně „uvařila“ a pak i snědla nějaké jídlo z brambor. Prvňáčci si připravili bramborový salát, druháci strouhali brambory na bramboráky, třeťáci si upekli hranolky v troubě, čtvrťáci zadělávali těsto na bramborové placky a Trefňáky (Lokše), páťáci nasmažili bramborové lupínky.

Na druhém stupni žáci nejprve výtvarně zpracovávali jídlo z brambor nachystané na talíři. Poté na počítači vyhledávali informace o bramborách – jak se k nám brambory dostaly, co je třeba pro jejich pěstování, bramboroví škůdci, zpracování brambor v našich podmínkách, apod. Svoje vyhledané podklady dále zpracovali do podoby referátu.

Závěrečná práce žáků 6. a 7. třídy

Výuku pracovních činností žáci zakončili výrobou šperkovnice. Při její výrobě se seznámili s dílčími úkoly – broušení dřeva, moření dřeva, práce se spojovacími materiály a intarzie (práce s dýhou).

Jihočeský zvonek

31. března proběhlo v DDM Vimperk okrskové kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek.
Zúčastnilo se ho i 10 žáků naší školy. Zastoupení jsme měli ve všech pěti kategoriích.

Nulté kategorie (1. – 3. třída) se zúčastnili Jan Kaskoun – 2. místo, Lukáš Appelt – 3. místo a Karolina Stevanovic‘ – 3. místo.

První kategorii (4. – 5. třída) zastupovaly Tereza Hermanová a Viktorie Eva Klasová. Obě obsadily třetí místo.

Ve druhé kategorii (6. – 7. třída) soutěžili Pavel Rejšek – 3. místo, Adam Mészaros
– 3. místo a Veronika Jírovcová – 2. místo

Třetí a čtvrtá kategorie byly zastoupeny žáky osmých a devátých tříd. Rozdílem byl jen vybraný repertoár. Třetí kategorie předvedla lidovou tvorbu, kterou za naši školu prezentovala Adéla Štěrbová – 3. místo.

Ve čtvrté kategorii šlo o tvorbu tzv. umělou. Zde se opět předvedla Adéla Štěrbová – 3. místo. Její výkon doplnil Martin Lukáš, který si vybojoval 2. místo.

Zvonek – školní kolo

Ve dnech 21. a 22. února proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Na I. Stupni se zúčastnilo 30 žáků, na II. stupni 9 žáků ve čtyřech , z pěti možných, kategoriích. Vybraní žáci postupují do okrskového kola, které se uskuteční 30. 3. 2017 v DDM Vimperk.

Výsledky školního kola najdete v následujícím dokumentu