Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště

Tento grantový program není v režimu veřejné podpory

Název programu: Grantový program Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřištěve školním roce 2013/2014.

Cíle a priority programu:Podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích (DDH), jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích způsobem, který umožňuje školám čerpat grant Jihočeského kraje na úhradu části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště a části nákladů spojených s vlastní výukou na DDH, pokud není dotována jiným způsobem. Cílem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy, technických znalostí a první pomoci, dále k motivaci k bezpečné jízdě a dopravní kázni vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dlouhodobě i ke snižování nehodovosti v silničním provozu, a využívat přitom v maximální možné míře dopravních hřišť jako jedné z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především k systematickému výcviku cyklistů – začátečníků..

Školní garant projektu: Mgr. Pavlína Kopáčiková