Dokumenty školy

Školní řád – aktualizace 2024

školní řád
Školní řád Zš a mš Vacov


Školní vzdělávací program – aktualizace 2018

Vytištěný školní vzdělávací program je k dispozici ve škole.

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program
Příloha č.3 ŠVP, která nahrazuje přílohy 1 a 2 (od 1. 9. 2022)
Školní vzdělávací program
Příloha č.4 a 5 – platné od 1. 9. 2023
Školní vzdělávací program


učební plán 1. stupeň

Učební plán pro 1. stupeň


učební plán 2. stupeň

Učební plán pro 2. stupeň


Pravidla vstupu do budovy ZŠ Vacov

Pravidla vstupu do budovy ZŠ Vacov


Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva