Počítačová/jazyková učebna ZŠ Vacov

MMR
Mas Šumavsko
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace k projektu Počítačová/jazyková učebna ZŠ Vacov:

Realizace projektu: listopad 2019 – květen 2020
Rozpočet projektu: 996 272,40 Kč
Realizátor projektu: ZŠ as MŠ Vacov

Cíl projektu: Základní náplní a současně hlavním cílem projektu je zajistit žákům základní školy kvalitní rozvoj v klíčových kompetencích práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích a to díky vytvoření funkční počítačové/jazykové učebny.