Doučování žáků

ZŠ Vacov je zapojena do projektu „Doučování žáků škol 2022/2023“ – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Plakát povinné publicity.

ZŠ Vacov byla zapojena do projektu „Doučování žáků škol 2021/2022“ – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.
Plakát povinné publicity.