Šance pro venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Šance pro venkovské školy II na Zš Vacov:

Název projektu: ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY II – ZRUČNOST, ZODPOVĚDNOST, ZKUŠENOST
Zkrácený název projektu: Šance pro venkovské školy II ZZZ
Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy: 7.1 – Počáteční vzdělání
Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělání
Číslo a název výzvy: 2 – Jihočeský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.1
Typ projektu: grantový
Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2013
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014
Rozpočet projektu celkem: 3 433 455,- Kč

Partneři projektu

Příjemce finanční podpory a žadatel projektu: Občanské sdružení Chance In Nature – Local Action Group

Finanční partneři projektu:
1. Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
2. Základní škola a Mateřská škola Malenice
3. Základní škola a mateřská škola Vacov
4. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí
5. Základní škola a Mateřská škola Borová Lada

Cíl projektu:Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických, přírodovědných oborů a podporu výuky cizích jazyků, včetně zvyšování motivace žáků na 5 venkovských základních (v Malenicích, Šumavských Hošticích, Vacově, Vlachovo Březí a Borové Ladě), kde všechny partnerské školy fungují zároveň jako mateřské.

Hlavním přínosem pro žáky je:

  • osvojit si základní pracovní dovednosti a manuální zručnosti
  • rozšířit jazykové znalosti ve vzdělávacích kroužcích
  • schopnost týmové spolupráce, plánování, organizování a zapojování do života v obci
  • aplikovat zákonitosti přírody a šetrné využívání zdrojů ŽP do manuálních pracovních postupů
  • účast na vzdělávacích exkurzích

Hlavní přínosy pro pedagogické pracovníky je:

  • zavedení nových praktických metod do výuky (exkurze, vzdělávací kurzy, tematické besedy, školní projekty…)
  • využití nových výukových pomůcek a materiálů
  • osvojení nových atraktivních výukových metod
  • možnost propojení praktické výuky se skutečným životem v obci
  • rozvíjení kontaktů s pedagogy z partnerských škol

Technický koordinátor projektu: Mgr. Iveta Frková (frkova@chanceinnature.cz)
Koordinátor projektu na straně školy jako partnera: Mgr. Josef Mráz (reditel@zsvacov.cz)