Krok za krokem k moderní výuce

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Krok za krokem k moderní výuce na Zš Vacov:

Realizace projektu: 1.9.2013 – 31.12.2014

Rozpočet projektu: 1 489 829 Kč

Cíl projektu:Projekt si klade za cíl podpořit profesní růst pedagogických pracovníků a jejich profesních kompetencí formou akreditovaných DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) kurzů, a to ve třech klíčových oblastech: interaktivita, e-learning, SVP.

V první klíčové aktivitě bude zajištěna odborná příprava učitelů v oblasti interaktivní výuky. Ve škole bude zařízena nová interaktivní učebna s interaktivní tabulí. Všichni pedagogičtí pracovníci 1. i 2. stupně školy se zúčastní čtyřech školení pro práci s interaktivní tabulí a pro efektivní tvorbu interaktivních vzdělávacích materiálů. Následnou cílenou podporou budou pedagogové motivováni pro vytváření a využívání vlastních interaktivních materiálů ve výuce. Výstupem z této aktivity bude 26 osvědčení s akreditací MŠMT o absolvování kurzu a 13 sad vzdělávacích materiálů. Bude podpořeno 13 osob.

V druhé klíčové aktivitě budou pedagogičtí pracovníci podpořeni v oblasti efektivního využití e-learningu ve výuce. Ve škole bude zaveden e-learningový systém. Všichni pedagogičtí pracovníci 1. i 2.stupně školy se zúčastní čtyřech školení pro práci s e-learningovým systémem. Bude proškolen i jeden školní administrátor a metodik tohoto systému, který zajistí efektivní podporu pedagogů při využívání systému. Následnou cílenou podporou budou pedagogové motivováni pro vytváření a využívání e-learningových kurzů ve výuce. Výstupem z této aktivity bude 13 osvědčení s akreditací MŠMT o absolvování kurzu a 13 e-learningových kurzů. Bude podpořeno 13 osob.

Poslední klíčová aktivita je zaměřená na zdokonalování pedagogů školy i školky v jejich práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni pedagogičtí pracovníci školy i školky se zúčastní intenzivního dvoudenního školení v oblasti práce se žáky se SVP, zaměřené zejména na práci se zrakově postiženým žákem. Výstupem z této aktivity bude 18 osvědčení s akreditací MŠMT o úspěšném absolvování kurzu a 2 sady vzdělávacích materiálů se zaměřením na vzdělávání žáka se SVP. Bude podpořeno 18 osob.

Realizační tým projektu:

  • Hlavní manažer projektu: Mgr. Jakub Vilánek (admin@zsvacov.cz)
  • Věcný manažer projektu: Mgr. Josef Mráz (reditel@zsvacov.cz)
  • Účetní projektu: Jana Čejková (cejkova217@seznam.cz)
  • Tvůrce sady interaktivních materiálů: všichni pedagogičtí pracovníci školy
  • Tvůrce e-learningovéhu kurzu: všichni pedagogičtí pracovníci školy