Kvalitní vzdělávání v ZŠ a MŠ Vacov

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Kvalitní vzdělávání v ZŠ a MŠ Vacov:

Realizace projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023
Rozpočet projektu: 726 716 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a kariérového poradenství.

V mateřské škole Vacov bude v rámci projektu poskytnuta dočasná personální podpora – školní asistent. Školní asistent bude zajišťovat podporu dětem ohroženým školním neúspěchem. Dále budou podpořeny vzdělávací akce ve škole i mimo školu za účelem propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

V základní škole Vacov budou v rámci projektu podpořena funkce kariérového poradce. Kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky budou podpořeny realizací vzdělávacích akcí ve škole i mimo školu