Moderní venkovská škola

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.
ROP jihozápad

Informace k projektu Moderní venkovská škola na Zš Vacov:

Realizace projektu: červen 2014 – červenec 2015

Rozpočet projektu: 789 318,9 Kč

Cíl projektu:Hlavním cílem projektu je modernizace učeben školy. V rámci projektu budou v červenci 2015 ve třech učebnách instalovány moderní interaktivní tabule s dataprojektorem, v pěti učebnách budou instalovány nové bílé keramické tabule a do dvou učeben bude zakoupeno celkem 50 kusů výškově nastavitelných žákovských židlí a lavic.

Realizační tým projektu:

  • Hlavní manažer projektu: Mgr. Jakub Vilánek (admin@zsvacov.cz)
  • Věcný manažer projektu: Mgr. Josef Mráz (reditel@zsvacov.cz)
  • Účetní projektu: Jana Čejková (cejkova217@seznam.cz)