Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Vacov

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Vacov:

Realizace projektu: 1.2.2019 – 31.1.2021
Rozpočet projektu: 1 347 019 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podpora extrakurikulárních aktivit.

V mateřské škole Vacov bude v rámci projektu poskytnuta dočasná personální podpora – školní asistent. Školní asistent bude zajišťovat podporu dětem ohroženým školním neúspěchem. Bude zajištěna podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících vzdělávacích oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce s dvouletými dětmi. Dále budou podpořeny vzdělávací akce ve škole i mimo školu za účelem propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

V základní škole Vacov bude v rámci projektu zajištěna podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících vzdělávacích oblastech:čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze. Dále budou podpořeny vzdělávací akce ve škole i mimo školu za účelem propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

Družina základní školy Vacov bude v rámci projektu podpořena zajištěna podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro žáky školní družiny bude zřízen Klub deskových her a zábavné logiky. Dále budou podpořeny vzdělávací akce ve škole i mimo školu za účelem propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.