Mléko do školy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace k projektu Mléko do škol na Zš Vacov:

Název projektu: Mléko do škol

Garant projektu na ZŠ Vacov: Mgr. Jakub Vilánek

Stránky projektu: Ovoce do škol

Realizace projektu: 1.9.2017 – ????

Cíl projektu: Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Realizace projektu na ZŠ Vacov: Dodavatelem mléčných výrobků pro rok 2017/2018 je firma Bovys. Dvakrát za měsíc jsou do školy dodány čerstvé mléčné výrobky. Všichni žáci školy obdrží dvakrát měsíčně v průběhu celého roku jeden mléčný výrobek na svačinu.