Ovoce a zelenina do škol

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace k projektu Ovoce do škol na Zš Vacov:

Název projektu: Ovoce do škol

Garant projektu na ZŠ Vacov: Mgr. Jakub Vilánek

Stránky projektu: Ovoce do škol

Realizace projektu: 1.2.2010 – ????

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR (27 %) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, dále na balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na balené ovocné a zeleninové šťávy (jejich podíl může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodaných produktů). Balené ovoce a zelenina, stejně jako šťávy, nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty. Na čerstvé ovoce a zeleninu mají od školního roku 2017/2018 nárok zcela zdarma všichni žáci 1. až 9. ročníků.

Realizace projektu na ZŠ Vacov: Dodavatelem ovoce a zeleniny pro rok 2017/2018 je firma Bovys. Každý týden je dodáno čerstvé ovoce nebo zelenina. Všichni žáci školy obdrží každý týden v průběhu celého roku jedno ovoce nebo zeleninu na svačinu.