My v tom Jihočechy nenecháme

Vážení rodiče, Jihočeský kraj vyhlásil dotační program pro své obyvatele „My v tom Jihočechy nenecháme“. Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022). Podpora je určena na kompenzaci úhrad na školních a mimoškolních akcí (stravování, zájmové vzdělávání, akce školy).

Základní informace

Kdo má na podporu nárok:

  • Nárok na příspěvek mají pouze děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji
  • Nárok má každá rodina, která pobírá příspěvek na bydlení či přídavky na dítě nebo čistý příjem na jednoho člena domácnosti nesmí přesáhnout 13.000,- Kč
  • Žadatel ani další osoby ze společné domácnosti nesmí být registrováni na úřadu práce déle než 6 měsíců

Co se dokládá:

  • Potvrzení z úřadu práce o vyplácení přídavků na děti nebo příspěvku na bydlení
  • Potvrzení, že žadatel ani další společně posuzované osoby nejsou registrovány na úřadu práce déle než 6 měsíců
  • Potvrzení o příjmech ze zaměstnání (vydává zaměstnavatel) nebo příjmech OSVČ

Pokud máte o tuto podporu zájem, prostudujte si podmínky dotace. Podrobnosti k programu najdete na:Jihočeský kraj – podpora dětí a mládeže. V případě nejasností se obracejte přímo na linku JČK k tomuto účelu zřízenou, tel: 386 720 149 nebo 386 720 662. Ochotně Vám poradí.

Vyplněnou žádost včetně potřebných příloh doručte do ředitelny školy osobně do pátku 9. 12. 2022.

Více informací na webu Jihočeského kraje