Šance pro venkovské školy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Šance pro venkovské školy na Zš Vacov:

Stránky projektu:

Realizace projektu: 1.4.2009 – 30.3.2012

Rozpočet projektu: 5 902 675 kč

Cíl projektu: Cílem projektu je zejména vytvořit vhodné podmínky pro moderní formy výuky v oblasti environmentální problematiky, udržitelného rozvoje a rozvoje využití interaktivních informačních technologií. Výsledkem projektu, který řeší především problematiku kvality v primárním vzdělávání, by měla být dostatečně kvalitní výuka plně v souladu s platnými školními vzdělávacími programy nabízející nové příležitosti jak pro žáky tak i učitele.

Specifické cíle:

 1. učit a naučit žáky takovým znalostem a dovednostem, které dobře uplatní v životě
 2. upouštět od encyklopedického memorování poznatků
 3. učit děti informace třídit, rozlišovat, upřednostňovat, samostatně získávat a používat zaměřovat se na jejich využití v praxi
 4. upřednostňovat činnostní učení
 5. používat moderní a efektivní metody výuky, jako je např. projektové vyučování
 6. podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky
 7. vést žáky ke zdravému životnímu stylu, ke sportu
 8. věnovat se rovnoměrně všem žákům, rozvíjet v nich ty schopnosti, ve kterých by mohli dosáhnout lepších výsledků, posilovat tak jejich sebevědomí prostřednictvím rozvoje talentu hudebního, výtvarného, pohybového, manuálního apod.
 9. integrovaným žákům umožnit výuku mezi ostatními dětmi
 10. umožnit žákům prezentovat své schopnosti, znalosti a dovednosti

Partneři projektu:

 • Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
 • Základní škola a mateřská škola Vacov
 • Základní škola a mateřská škola Malenice

Realizátor projektu:

Technický koordinátor projektu:

 • Mgr. Iveta Frková
 • Tel: 724 004 484, e-mail: info@su-ma-va.cz

Koordinátor projektu:

 • Ing. Vladimír Drye
 • Tel: 602 733 139, e-mail: koordinator@su-ma-va.cz