Nebojíme se technických dovedností

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

V červenci roku 2015 vypracovalo vedení ZŠ Vacov žádost v rámci výzvy číslo 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato žádost byla ministerstvem školství kladně vyhodnocena a ZŠ Vacov byly schváleny prostředky na realizaci projektu v celkové výši 229 219 Kč.

Cílem projektu „Nebojíme se technických dovedností“ je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Vybraní učitelé ZŠ absolvují vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově. Získané znalosti a zkušenosti následně učitelé aplikují ve výuce v dílnách. Finanční prostředky jsou hlavně určené pro vybavení školní dílny nářadím pro žáky.