Vítězství v kraji a postup do republiky

Vacovští školáci budou v pátek 26. dubna 2024 reprezentovat školu, obec i celý Jihočeský kraj v celostátním finále Soutěže Finanční gramotnost. Tohoto ohromného úspěchu dosáhl tým 5. třídy ve složení Daniel Krtouš, Jindřich Sládek a Václav Černý.

Chlapci s velkým nadhledem a přesvědčivostí obhájili svůj mimořádně vydařený projekt, který zaujal odbornou porotu a přinesl týmu jasné vítězství v krajském kole. To otevřelo klukům cestu do celostátního kola soutěže, které se bude konat v prostorách České národní banky.

Tento krajský triumf se vacovským dětem podařil již podruhé v řadě, což činí ZŠ Vacov jednou z mála škol, která dokázala takový úspěch zopakovat.

Přejeme našim žákům, aby svou tvrdou práci a pevnou odhodlanost v Praze zúročili a naplno si užili novou výzvu a příležitost, kterou jim velké finále nabídne.

Jarmila Štouralová

Ukliďme Česko


ZŠ Vacov se zapojila do projektu Ukliďme Česko. Plánovaný projektový den ZŠ byl z důvodu nepřízně počasí posunut z pátku 19. 4. na pátek 26. 4. 2024

Třídní schůzky

Ve středu 17. 4. 2024 se konají třídní schůzky. V 2., 3. a 4. třídě začínají třídní schůzky v 15:30 společnou částí. V 5., 6., 7., 8. a 9. třídě probíhají třídní schůzky od 16:00 formou individuálních konzultací. V 1. třídě se třídní schůzky v tomto termínu nekonají a budou nahrazeny dne 9. 5. 2024 od 15:00 posezením s rodiči a dětmi (dílničky ke Dni matek).

Rozhodnutí o přijetí – zápis do 1. třídy

Zápisu do první třídy ZŠ Vacov pro školní rok 2024/2025 se zúčastnilo celkem 28 dětí. V následujícím dokumentu je uveřejněno hromadné rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o přijetí – zápis do 1. třídy ZŠ Vacov 2024/2025

Adoptovali jsme zvíře

V roce 2023 jsme proběhl na ZŠ Vacov sběr papíru. Za část peněz z této akce jsme se rozhodli adoptovat zvíře. Žáci školy dostali na výběr a v hlasování vybrali kajmánka. ZŠ a MŠ Vacov se tedy stala na období jednoho roku adoptivním rodičem kajmánka trpasličího v ZOO Hluboká.

Zápis do 1. třídy

Ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna se konal zápis do 1. třídy ZŠ Vacov. Zápisu se účastnilo celkem 28 dětí.

 • FOTOGALERIE – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
 • 3 zajímavé hodiny

  Dne 20. 3. 2024 proběhly 3 zajímavé hodiny v 8. třídě. V hodině přírodopisu jsme se seznamovali se smysly. Testovali jsme čich, zrak, hmat, chuť a zkoumali svůj otisk prstu.

  • Čich: Měli jsme poznat 7 potravin ze 7 pytlíčků podle vůně.
  • Zrak: Poznávali jsme různé optické klamy a iluze.
  • Hmat: Snažili jsme se poznat různé předměty podle hmatu ze 4 pytlíčků.
  • Chuť: Ochutnávali jsme různé potraviny (sladké, slané, hořké, kyselé) a zakreslovali jsme do obrázku jazyka, kde chutě cítíme.

  V další hodině chemie jsme se proměnili na mladé chemiky. Testovali jsme, zda vajíčko plave v nasyceném slaném roztoku. Dále jsme dělali duhovou škálu. Pozorovali jsme cukr a sůl, jak reaguje na teplo.

  V naší poslední hodině fyziky jsme zkoušeli skládat elektrické obvody, protože se učíme o elektřině. Zkoušeli jsme zapojit elektrické obvody s diodou, aby se rozsvítila. V posledních deseti minutách jsme měli volnou ruku a mohli jsme zapojovat libovolné obvody podle návodu např. mikrofon.

  Autorky: Eliška Čtvrtníková, Julie Viola Ptáčková, Tereza Jírovcová

 • Fotogalerie – 3 zajímavé hodiny
 • LEDEN A ÚNOR U VČELIČEK

  Vánoční prázdniny skončily, ale my jsme se k nim ještě naposledy vrátili. Povídali jsme si o tom, jak je děti prožily, jaké dárky dostaly a jaký nejkrásnější zážitek měly. Děti s napětím očekávaly, jestli Ježíšek nadělil nějaké dárečky i pod školkový stromeček. Radost, kterou měly, když viděly dárky pod stromečkem, je nepopsatelná. Děti s chutí rozbalovaly a celý den si pak s novými hračkami hrály

  Vánoční atmosféru jsme ukončili povídáním o TŘECH KRÁLÍCH. Připomněli jsme si tradici TŘÍ KRÁLŮ, vysvětlili si její nejdůležitější myšlenku, zazpívali koledu MY TŘI KRÁLOVÉ a vyrobili královské koruny.

  Když k nám do školky přijeli pánové Pavel a Alfredo z Afriky, čekal nás neskutečný zážitek plný pozitivní energie. Afričané nás nejdříve seznámili s jejich zemí, poté nám předvedli hru na africké bubny a zatančili africké tance. Děti si také na bubny zahrály, zazpívaly si africké písně a zavlnily boky v rytmu bubnů.

  Ze slunné Afriky jsme se ovšem přesunuli do zemí věčného ledu a sněhu. S pomocí encyklopedií, knížek a obrázků jsme poznávali prostředí severního pólu, jižního pólu a Grónska. Poté nás čekala zimní témata. Povídali jsme si o zimním počasí, o zimních sportech, o zimním oblečení, o našem zdraví.

  Koncem ledna nás obohatila návštěva ZŠ, kam nás pozvali čtvrtáci s jejich paní učitelkou na hodinu matematiky. Každý čtvrták si vzal předškoláka ke své lavici a společně pak pracovali. Děkujeme čtvrté třídě a paní učitelce za tuto možnost, která děti kladně motivovala k těšení se k nástupu do první třídy.

  A následovalo téma ,,KARNEVAL“, tedy období masopustu. Děti se seznámily s jeho tradicemi, vyrobily si šaškovské čepice, nazdobili jsme si třídu a náležitě si užili karnevalový rej. Pouštěly se písničky, tancovalo se, soutěžilo a hrálo.

  Iveta, Tereza a Romana

  FOTOGALERIE LEDEN A ÚNOR U VČELIČEK

  Matematická olympiáda

  Ve středu 24.1.2024 se konalo v Prachaticích okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5 a Z9. Ze školního kola, respektive domácího kola postoupilo do okresního kola 5 žáků. Nejlepší soutěžící se stala Anna Krtoušová z 5. třídy, která získala 2. místo. Gratulujeme a ostatním děkujeme za reprezentaci školy!

  Zápis do mateřské školy

  Zápis do mateřské školy Vacov proběhne v termínu čtvrtek 2. 5. 2024 od 8:00 do 13:00 v budově MŠ Vacov nebo bezkontaktní formou v termínu 2. 5 – 10. 5. 2024 doručením všech dokumentů. Níže najdete podrobnější informace k zápisu, kritéria pro přijetí a žádost ke stažení.

  Zápis do 1. třídy

  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

  k plnění povinné školní docházky pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem

  se bude konat ve středu 3. a čtvrtek 4. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 v budově ZŠ Vacov.

  Rezervaci přesného času je možné udělat na nástěnce u třídy Předškoláků ve školce v druhé polovině března.

  EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR

  Ve středu 31.1.2024 navštívili osmáci a deváťáci Poslaneckou sněmovnu České republiky v Praze. Naše ranní cesta vedla z ulice Jelení přes Pražský hrad na Malostranské náměstí, kde sídlí informační kancelář Poslanecké sněmovny. Zde také začala naše exkurze krátkou projekcí filmu o činnosti Poslanecké sněmovny. Jednalo se v podstatě o takové vizuální doplnění látky, kterou žáci druhého stupně ZŠ probírají během studia.

  Následovala prohlídka významných prostor Poslanecké sněmovny s výkladem, která zahrnovala návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Rovněž jsme měli možnost nahlédnout do jedné ze zasedacích místností. Procházeli jsme kolem kanceláří poslanců a lídrů politických stran.

  Žákům z deváté třídy bylo pololetní vysvědčení předáno přímo v krásné Poslanecké sněmovně. Šlo o ojedinělý zážitek s velmi slavnostní atmosférou. V poslední části prohlídky jsme nakoukli do tiskového střediska a viděli novináře v akci. Jedna skupina potkala na chodbě poslankyni a bývalou ministryni financí paní Alenu Schillerovou. Během celé prohlídky jsme měli možnost vyslechnout zajímavý výklad o chodu Poslanecké sněmovny a práci poslanců.

  Věřím, že dětem se prohlídka Poslanecké sněmovny líbila a užily si den v Praze.

  H. Hanzalová

  ZIMA U BERUŠEK

  Advent nám stejně jako Vánoce rychle utekl a my se snažíme užít si zimu, přestože už nebývá tak krásně bílá a mrazivá. Ale pojďme se nejprve trochu ohlédnout za koncem loňského roku. Prosinec, jak to tak bývá, byl velmi pestrý a přinesl nám spoustu zážitků. Začalo to předvánočním jarmarkem při příležitosti paní Zimy a rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Jarmark se krásně povedl, děkujeme všem za příspěvky, které využijeme při dalších akcích pro děti.

  I ve školce nás navštívili Mikuláš s pekelnou družinou a samozřejmě nechyběli ani andělé. Děti jim zazpívaly koledy a čerti nám na oplátku také zanotovali Já jsem taky popelář. I když každý z nás občas aspoň trochu zazlobí, čertů jsme se bát nemuseli, byli moc hodní a andílci nás dokonce posypali andělským prachem.

  Po čertech bylo na čase rozsvítit také vánoční stromek a Betlém na zahradě školky. Uspořádali jsme proto zvonkový průvod, kde se sešla spousta dětí i rodičů se zvonečky, rolničkami i jinými cinkátky, a společně jsme od cukrárny vyrazili ke školce, kde už na nás čekalo výborné občerstvení od paní učitelek, dětí i maminek, vánočky z pekárny a voňavý čaj a káva od našich paní kuchařek. Společně jsme odpočítali a rozsvítili stromeček a Betlém v altánu, zazpívali jsme si koledy a pak se pustili do připravených dobrot. A k navození správné vánoční atmosféry nám pan ředitel ZŠ Mgr. Josef Mráz pouštěl koledy a vánoční písně. Pak už byl čas se rozejít domů a těšit se, co nám další dny přinesou.

  A dočkali jsme se i nadílky od Ježíška, který nás ve školce našel, a přinesl nám bezva magnetické kostky dvou druhů, lego Duplo a pár dřevěných skládaček. Hračky nám udělaly velikou radost, protože magnetické kostky i lego máme moc rádi a hrajeme si s nimi každý den.

  Poslední adventní týden byl ve znamení předvánoční pohody, hraní si s hračkami, ochutnávání cukroví a ve čtvrtek jsme si udělali i vlastní kino, ze školy jsme si půjčili dataprojektor, na zem rozložili matrace a žíněnky a užili si pohádku Sobík Niko. A protože se nám kino líbilo, v pátek jsme ještě na chvilku pustili animované Šmoulí příběhy. Pak už nezbylo než se rozloučit a těšit se, co nám přinese nový rok.

  Nový rok jsme začali velmi pozvolna, i kvůli nemocem, které značně oslabily řady dětí i učitelů. Nový příliv energie nám však do školky přivezli pánové Pavel a Alfredo z Konga, kteří nás nejprve stručně seznámili s jejich zemí, jak to tam vypadá a jak se tam žije, a poté jsme se pustili do zpívání afrických písní a zatančili si do rytmu bubnů. Všichni jsme si to užili, kdo chtěl mohl si vše vyzkoušet a na malou chvíli se přenést do slunné Afriky. Teď už jsme ovšem všichni zase zpátky a plni elánu se pustíme do dalších dobrodružství.

  Vaše Berušky a paní učitelky Kačka s Jančou

  FOTOGALERIE ZIMA U BERUŠEK

  Žáci ZŠ Vacov opět zazářili ve Finanční gramotnosti

  V okresním kole byly oba naše týmy na pomyslných stupních vítězů: starší žáci vybojovali 2. místo a mladší žáci 1. místo s postupem do kraje.

  Na Finanční gramotnost je v dnešní společnosti kladen velký důraz. Znalost základních finančních principů je klíčová pro úspěšné řízení osobních financí a plnohodnotné začlenění do ekonomického prostředí. Investice do vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti je proto investicí do budoucnosti nejen jednotlivců, ale i celé společnosti.

  Velmi nás těší, že právě v této oblasti dosahuje naše škola opakovaně skvělých výsledků.

  V lednu se dva naše týmy účastnily okresního kola soutěže Finanční gramotnost. Starší tým ve složení Natálie Marášková, Tereza Grábmüllerová a Julie Ševčíková (všechny 9. třída) obsadil ve své kategorii 2. místo, přičemž našim dívkám na vítěze chyběly pouhé 2 body. Ještě lepším umístěním se může pyšnit mladší družstvo, které si odneslo celkové vítězství. Daniel Krtouš, Václav Černý a Jindřich Sládek (všichni 5. třída) budou tedy mít možnost reprezentovat naši školu i obec v krajském kole, kde je čeká nelehký úkol: zpracovat projekt v podobě případové studie a ten pak obhájit před odbornou porotou.

  Oba týmy prokázaly efektivního týmového ducha a velké odhodlání. Úspěch však přinesla především schopnost orientovat se ve světě financí a tuto schopnost aplikovat v praktických úlohách.

  Všem gratulujeme a klukům přejeme hodně úspěchů v dalších částech soutěže.

  J. Štouralová

  Základní informace o přijímacím řízení 2023/2024

  Zde předkládáme základní obecné informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení:

  Do pravého postranního menu přidán nový banner:

  vstup do aplikace Digitální přihlašovací systém

  a také odkaz na stránky s informacemi k přijímacímu řízení: