Vybavení učeben

MMR
Mas Šumavsko

Základní náplní a současně hlavním cílem projektu je zajistit žákům základní školy kvalitní a atraktivní rozvoj v klíčových kompetencích „přírodní vědy“ a „práce s digitálními technologiemi“ a to díky nákupu vybavení do učeben. Obsah projektu, jeho cíle, aktivity, rizika i vazby jsou rozpracovány ve studii proveditelnosti.

Projektem je řešeno nákup nábytku a vybavení do přírodovedné učebny, která vznikla v novém prostoru půdní vestavby. Vybavení bude také zakoupeno do učebny IT (která byla také přesunuta do prostor půdní vestavby) a toto vybavení podpoří žáky při získávání digitálních kompetencí.

  • registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017013
  • realizace: 2022
  • rozpočet projektu: 299 776,06