Přečíst, porozumět, poznat svět

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Přečíst, porozumět, poznat svět na Zš Vacov:

Realizace projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015
Rozpočet projektu: 919 174 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu vyučování zavedením čtenářských dílen do výuky předmětu Český jazyk a literatura a zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU výjezdem na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt.

V první klíčové aktivitě bude zajištěna odborná příprava učitelů v oblasti zavedení čtenářských dílen do výuky. Ve škole bude rozšířena nabídka školní knihovny minimálně o 400 nových knih. Někteří pedagogičtí pracovníci 1. i 2. stupně školy se zúčastní školení. Následnou cílenou podporou budou pedagogové motivováni k zavádění čtenářských dílen do výuky.

Druhou klíčovou aktivitou je krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Podrobnosti k pobytu se v tuto chvíli řeší – předběžně je plánován 7 denní pobyt v Londýně v září nebo říjnu 2015.

  • Hlavní manažer projektu: Mgr. Jakub Vilánek (admin@zsvacov.cz)
  • Věcný manažer projektu: Mgr. Josef Mráz (reditel@zsvacov.cz)
  • Účetní projektu: Jana Čejková (cejkova217@seznam.cz)