ZŠ, MŠ, ŠD Vacov – Inovace výuky

OPJAK

Informace k projektu ZŠ, MŠ, ŠD Vacov – Inovace výuky:

Realizace projektu: 1.7.2023 – 30.6.2025
Rozpočet projektu: 1 446 531 Kč

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.