Venkovní učebna ZŠ Vacov

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace k projektu Venkovní učebna ZŠ Vacov:

Realizace projektu: 31.7.2018 – 31.12.2018
Rozpočet projektu: 1 999 416,00 Kč

Cíl projektu: Základní náplní a současně hlavním cílem projektu je zajistit žákům základní školy kvalitní a odborné vzdělání v přírodovědných a technických oborech a to díky vytvoření funkční přírodní venkovní učebny a komplexního venkovního areálu. Rozvoj klíčových kompetencí žáků bude podpořena nejen výstavbou venkovní učebny, ale i nákupem vybavení v souvislosti s oblastí přírodních věd a technických oborů.