Dokumenty ŠD

Formuláře k zápisu do školní družiny při ZŠ a MŠ Vacov

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
zápisní lístek družiny
INFORMACE PRO RODIČE
zápisní lístek družiny

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ a MŠ Vacov

Ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Vacově stanoví Vnitřní řád školní družiny, který určuje především režim školní družiny. Je závazný pro vychovatelku a přihlášené děti, pro rodiče má informativní charakter.

Řád školní družiny:
řád družiny