Zaměstnanci školy

Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Josef Mráz
reditel@zsvacov.cz
konzultační hodiny: po předchozí domluvě
zástupce ředitele: Mgr. Jakub Vilánek
admin@zsvacov.cz
ICT koordinátor
správce webových stránek školy
konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Pedagogický sbor

Vyučující: Kontakt / Třídnictví / Poznámka Konzultační hodiny*
Mgr. Kateřina Roučková rouckova@zsvacov.cz
třídní vyučující 1. ročníku
metodik prevence pro I. stupeň
logopedie
po předchozí domluvě
Mgr. Eva Štěpánková stepankova@zsvacov.cz
třídní vyučující 2. ročníku
po předchozí domluvě
Mgr. Kateřina Kaskounová kaskounova@zsvacov.cz
třídní vyučující 3. ročníku
po předchozí domluvě
Mgr. Pavlína Kopáčiková kopacikova@zsvacov.cz
třídní vyučující 4. ročníku
koordinátor environmentální výuky
po předchozí domluvě
Mgr. Jarmila Štouralová stouralova@zsvacov.cz
třídní vyučující 5. ročníku
výchovný poradce
kariérové poradenství
po předchozí domluvě
Mgr. Veronika Krtoušová krtousova@zsvacov.cz
třídní vyučující 6. ročníku
po předchozí domluvě
Mgr. Jana Krbková krbkova@zsvacov.cz
třídní vyučující 7. ročníku
metodik prevence pro II. stupeň
po předchozí domluvě
Mgr. Kamila Sládková sladkova@zsvacov.cz
třídní vyučující 8. ročníku
po předchozí domluvě
Mgr. Martina Kůlová kulova@zsvacov.cz
třídní vyučující 9. ročníku
po předchozí domluvě
Mgr. Lenka Špejzlová spejzlova@zsvacov.cz
učitelka
Mgr. Helena Hanzalová hanzalova@zsvacov.cz
učitelka
Mgr. Lenka Fridrichová fridrichova@zsvacov.cz
učitelka
Renáta Filipová filipova@zsvacov.cz
608 256 145
vedoucí vychovatelka šd
logopedie
Bc. Lucie Švihelová svihelova@zsvacov.cz
asistentka pedagoga
vychovatelka školní družiny
Jana Voldřichová voldrichova@zsvacov.cz
vychovatelka školní družiny
Dana Voldřichová dvoldrichova@zsvacov.cz
asistentka pedagoga

Nepedagogičtí zaměstnanci:

  • mzdová účetní: Jana Čejková (cejkova217@seznam.cz)
  • školník: Martin Lácha (733 296 852)
  • úklid: Alena Hodinová
  • úklid: Kateřina Syberová
  • úklid: Iveta Habichová
  • vedoucí školní jídelny: Naděžda Podařilová
  • vedoucí kuchařka: Marie Šoulová
  • kuchařka: Dana Bedlivá
  • kuchařka: Petra Rejšková